Větší parkovací plocha u vyhledávaného turistického cíle Podkrkonoší dosud scházela. Stavební práce začaly v únoru, obě parkoviště mají být hotová do konce června. „Připravujeme také rekonstrukci hráze přehrady, její realizaci plánujeme na roky 2025 - 2026,“ prozradila další plány mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Přehrada Les Království v podzimních barvách.
Přehrada Les Království v barvách podzimu. Vodní elektrárna slaví 100 let

Parkoviště staví na pravém břehu Labe v blízkosti Štěrbovy vily vysokomýtská stavební firma Stavitelství - Trunec, která vyhrála výběrové řízení. Povrchy obou parkovišť budou ze zatravňovacích dlaždic. „Přehrada Les Království je velice oblíbené místo a situace s možností parkování byla neuspokojivá. Vybudováním parkoviště se snažíme tuto situaci zlepšit,“ vysvětlila Bendová.

Přehrada je především v letních měsících velkým turistickým lákadlem a neregulované parkování způsobovalo komplikace nejen návštěvníkům.

Hlavní parkoviště roste 100 metrů od hráze na místě, kde stálo občerstvení U Kolečka. Parkoviště s kolmými stáními bude mít kapacitu 60 míst pro osobní automobily, z toho 4 místa budou vyhrazená pro invalidní občany a 2 místa pro motocykly. Celkově se jedná o plochu 79x15 metrů. Auta budou vjíždět na parkoviště přes vjezdovou a výjezdovou závoru, která bude propojena s platebním parkovacím terminálem. Vjíždět se bude ze silnice III. třídy vedoucí do Bílé Třemešné.

Druhé parkoviště vzniká v těsné blízkosti, po opačné straně silnice u Štěrbovy vily. Buduje se tam prostor pro otáčení autobusů, jehož součástí bude stání pro dva autobusy. „Menší parkoviště s kolmými stáními bude mít kapacitu 15 míst pro osobní automobily a bude mít parkovací automat,“ dodala mluvčí Povodí Labe.

Na oblíbenou přehradu se také vrátí semafory, které řídily dopravu. „V současné době je světelná signalizace umístěna na přehradě pouze jako dočasné zařízení v době hlavní turistické sezony. V rámci připravované opravy hráze, kterou chceme realizovat pravděpodobně v letech 2025 - 2026, počítáme s osazením inteligentní světelné signalizace nastálo,“ objasnila Hana Bendová.

V letech 2018 - 2019 provedlo Povodí Labe obnovu průjezdných bran, levé šoupátkové věže a domu hrázného, ve kterém zřídilo Expozici Les Království. Ta je otevřená v letním období pro návštěvníky.

Přehrada Les Království

Své jméno získala přehrada podle rozsáhlého lesního komplexu Les Království, zbytku starého hraničního hvozdu, který ji lemuje na levém břehu. Podnětem pro výstavbu přehrad na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Teprve však zemským zákonem č. 31 z roku 1903 byl dán zákonný podklad pro zahájení soustavné regulace od Špindlerova Mlýna do Jaroměře včetně výstavby údolních přehrad v horní části toku. Podrobný projekt přehrady Les Království (dříve uváděné jako přehrada Těšnov nebo Bílá Třemešná) na Labi vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky. V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána firmě Ing. J. V. Velflík v Praze a dodávka železných konstrukcí firmě Fanta & Jireš v Praze. Stavba proběhla proběhla v letech 1910 - 1919, prodloužení doby značně ovlivnila 1. světová válka. Ve své době se jednalo o největší nádrž v Československu, pokud se týkalo zadrženého množství vody, a nejdelší přehradu, co do délky zděné hráze. V letech 1920 - 1923 byla na pravém břehu pod hrází firmou Ing. J. V. Velflík v Praze postavena průběžná vodní elektrárna. Technologickou část dodala firma Českomoravská - Kolben z Prahy a elektrické zařízení firma Křižík. Celé vodní dílo včetně elektrárny je od roku 1958 nemovitou památkou.