Povodí Labe tu pořádalo den otevřených dveří, na který si našly cestu doslova davy lidí. Diváci mohli nahlédnout do jindy nepřístupných prostor, prošli se vrchní revizní štolou, nahlédli do přepadové šachty. Seznámili se s historií přehrady, s její stavbou i s povodňovými parametry.

„Přehrada je uzpůsobená na stoletou vodu. Parametry pro její výstavbu vycházely z velké vody z roku 1897. Společně s tímto vodním dílem byla vystavena i přehrada Labská ve Špindlerově Mlýně. Stavitelé se domnívali, že tím veškeré velké vody vznikající v Krkonoších mají podchycené," dozvěděli se lidé od průvodce. „Tehdy se ale jednalo o letní vodu, nyní nám dělají mnohem větší problémy zimní. Podobně jako tomu bylo v roce 2000," doplnil.
Přehrada Les Království je dlouhá 218 metrů, nad terénem ční do výšky 32 metrů. Stavební práce byly zahájeny v roce 1910, dostavena byla kvůli válečnému přerušení až v roce 1919.