Na vodním díle totiž probíhá rekonstrukce spodních výpustí, čemuž nasvědčuje i přítomnost montážního tělesa, které je na hladině vidět už nějaký čas. Součástí rekonstrukce je provedení dalších důležitých úprav, které mají výrazně pomoci při podpoře prevence před povodněmi.

Stavbu provádí sdružení firem Společnost VD Labská a z celkových nákladů ve výši téměř 104 miliony korun uhradí skoro 97 milionů korun dotační titul ministerstva zemědělství.

Současná nízká hladina je udržována cíleně kvůli omezené možnosti manipulace odtoků. Důvodem je, aby i po dobu rekonstrukce přehrada plnila svou protipovodňovou funkci Případné zvýšené odtoky jsou po dobu výstavby převáděny šachtovým a korunovým přelivem, což už letos nastalo v době jarního tání. Termín dokončení prací na Labské přehradě je říjen příštího roku. (dp, jm)