Národní kulturní památka slouží už sto roků svému účelu – plní funkce protipovodňovou, zásobní a hydroenergetickou. O historii a současnosti, výstavbě i provozu si mohou zájemci přijďte povídat s Růženou Diveckou a Štěpánem Černým z Povodí Labe.

Na přehradě probíhají od loňského roku opravy. Stavební práce probíhají na budově bývalého domu dozorce přehrady, přilehlých hospodářských budovách, renovuje se například i zahrada a její oplocení. V současné době se nedoporučuje návštěva vodního díla, a to ani během léta, neboť práce přinášejí různá omezení.

Krkonošskou stanici přijdou uklízet brigádníci.
Krkonošskou stanici přijdou uklízet brigádníci