Včera novinářům v lokalitě Labská louka ukázali, jakým způsobem se klečové porosty prořezávají. Představili zároveň projekt, který se problematikou zabývá.

Botanici Josef Harčarik a Tomáš Janata ukázali v blízkosti křižovatky U čtyř pánů na příkladech Labské louky, jak je kleč, uměle vysazovaná v Krkonoších, expanzivní a začíná ohrožovat ostatní chráněné druhy ve svém sousedství. Právě v těchto místech však byla před pěti lety zahájena příprava projektu komplexním výzkumem kleče, jejího vlivu na sousední rostlinstvo i faunu. Ukázalo se, že kleč je nutné prořezávat. Porosty byly vysazené nad horní hranicí lesa po druhé světové válce, nikoliv však přirozeným ostrůvkovitým způsobem, ale do pravidelných spon. „Kleče se postupně zahušťovaly a jejich vitalita byla natolik dobrá, že nedocházelo k přirozenému ředění jako u starších výsadeb,“ vysvětlovali botanici. Kleč začala utiskovat smrkové horské trávníky, narušovat krkonošskou přírodu, nastartovala zmenšování volných ploch. Kromě toho rozrůstající se kořeny stále více mechanicky narušují vzácné půdní struktury.

Zmíněná příprava projektu U čtyř pánů, při které se uskutečnily zhruba na třech hektarech zkušební výřezy, poskytla správcům Krkonoš zkušenosti pro další postup. Ukázala například, jaké šetrné technologie mohou být při uplatňování projektu použity. „Dnes, s odstupem doby na louce vidíme, že zásah byl úspěšný a do vymýcených částí se vracejí chráněné druhy flóry i fauny,“ upozornil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Ochranáři pak přímo v místě ukázali například trs ostřice Bigelowovy, nebo endemické jestřábníky, které už opět mohou po prořezu kleče růst. Vracejí se sem však i jiné druhy. Například prha arnika, hořec tolitovitý, koniklec bílý, ale také některé druhy ptactva a také horského hmyzu.

Projekt se týká území o rozloze necelých 179 hektarů, což je méně než 9 procent rozlohy klečových porostů v celých Krkonoších. Redukce výsadeb bude prováděna podle potřeby v různé intenzitě. Převážně půjde o lokality: Pančavská a Labská louka, Bílá louka a okolí Chalupy na Rozcestí.

I když se to nezdá, prořezávání kleče je poměrně fyzicky náročnou a mravenčí prací. „Pokud by chtěli zájemci z řad veřejnosti pomoci, uvítáme to. Například tuto sobotu pořádáme brigádní exkurzi,“ připomněl Radek Drahný. Sraz adeptů na brigádu je v 9.30 u infor­mačního srubu Správy KRNAP u Vrbatovy boudy, kde si skupinu vyzvedne strážce Správy KRNAP a odvede ji k cílové lokalitě. Lidé mohou účast hlásit Tomáši Janatovi na tel. 499 456 224.