Ti upozorňují na pomalou činnost zaměstnanců provádějící firmy, bezohlednost vůči jejímu okolí a zejména na opakované práce, které zákonitě musí stavbu prodražit. Její zahájení v městském zastupitelstvu v roce 2009 prosadil Milan Hejduk, který po odchodu ze starostenského křesla usedl do předsednické židle nedlouho předtím založeného Vodohospodářského sdružení Turnov.

Bezesporu pro město strategicky důležitá stavba se hned v počátku dostala do problémů s financováním kvůli postoji bankovního úřadu. Tyto potíže vedení investora dokázalo časem vyřešit. Provádění prvních zemních prací napomohla i opožděná zima, avšak s jejím příchodem v letošním lednu nastaly první obtíže, které signalizovaly, že především s organizační a technickou stránkou věcí asi nebude něco v pořádku.

Stavba se vleče

Předseda Hejduk na veřejné schůzi zastupitelstva předem upozorňoval, že tak rozsáhlá stavba se dotkne většiny obyvatel města a po více než dva roky si vyžádá jejich pochopení. Předeslal, že to nebude jen otázka krátkodobých přerušení dodávky vody či energií, ale i potíže s přístupem do objektů, blátem na cestách, hlukem a prašností v letním období.

První kritiky se dostavily ve chvíli, kdy občané začali poukazovat na pomalé a opakované hloubení kanalizace a celá věc se dostala opět na jednání zastupitelstva. „Je bohužel pravda, že tuto práci bychom dokázali udělat nejen levněji ale zhruba třikrát rychleji,“ nechal se veřejně slyšet zastupitel František Zikuda, majitel firmy, která už tu podobné zemní práce prováděla a dokonce město téměř zachránila při rekonstrukci ulice Nádražní.

Lidé kritizují chyby

Ve chvíli, kdy stavební firma už potřetí odkryla stejný, několik metrů hluboký výkop, znovu položila v desítkách metrů délky původní kanalizační potrubí včetně betonové šachty, se stala celá akce předmětem další kritiky i následného jednání vedení města.

V rámci únorové schůze městského zastupitelstva ředitel Hejduk veřejně přiznal, že došlo ke špatné práci stavební firmy, avšak zvýšené náklady se pokladny města nedotknou. Starostka Turnova Hana Maierová i její zástupce Jaromír Pekař vzápětí Deníku sdělili, že na stavbě došlo k závažnému pochybení. Podle zástupce investora Dalibora Zmeka totiž bylo potrubí položeno v opačném spádu, a proto muselo i s hotovou šachtou ven. „Jako investora nás při sjednávání podmínek nenapadlo, že prováděcí firma bude veškerý materiál skladovat na stavbě a na pozemcích města v jejím okolí, právě tak, jako že tu bude parkovat s vozidly a těžkou technikou. Ta totiž nejvíce vadí občanům, kterým zejména nyní kazí čisté ovzduší“, upřesnil Zmeko.

Město chystá sankce

Starostka Maierová celou záležitost uzavřela s tím, že vedení města už tentokrát došla trpělivost a bude požadovat poplatky za užívání městských pozemků, navíc vyzvala i občany, aby podle svých možností zdokumentovali poničené povrchy vozovek v okolí, za což bude město požadovat od této firmy náhradu. Občané se nejvíce obávají toho, že zvýšené náklady stavby se v budoucnu promítnou do ceny vody, která je už dnes v Turnově dražší než v Praze.

Otakar Grund