Od počátku se zaměřuje na projekty podporující život lidí, kteří zde žijí, studují, pracují, podnikají i přijíždějí jako turisté či návštěvníci. Na jejich pokrytí byli pracovníci svazku schopni prostřednictvím dotací z různých zdrojů získat k jedné koruně dalších 13,50 a pro region tak desítky milionů korun.

„Získávání dotací byl stále složitější proces s vysokou administrativní náročností. Přesto se pracovníkům Svazku podařilo za rok 2014 koordinovat projekty v hodnotě několika desítek milionů korun," podotkla k problematice získávání finančních prostředků ředitelka Svazku Krkonoše Kamila Hlinková.

Za 15 let se svazek stal uznávanou značkou i důležitým partnerem a na listopadové valné hromadě se všichni účastníci shodli, že činnost musí pokračovat. Jenže není zcela zřejmé, jak bude financování pokračovat a proto je nutné hledat nové zdroje.

„Svazek dosud fungoval na základě příjmů z grantů a dotací. Přichází ale jiná doba. Skončilo financování z projektů Evropské unie, začíná doba vlastních zdrojů. Je čas ke zjištění, co starostové od Svazku dále očekávají, co potřebují a naopak jak mohou pomoci. Organizační struktura bude optimalizována se zajištěním užšího okruhu činností. A pokud budeme chtít víc, budeme muset sehnat finance. Jestliže však cestovní ruch generuje pro státní pokladnu velké peníze, měly by být vráceny zpět do míst, která se o podporu turismu starají. Přesto pro Svazek Krkonoše nadchází přechodné období skromnějšího režimu," předeslal jeho předseda Jan Sobotka.

„Profesionalizaci a práci lidí ve Svazku Krkonoše budeme moci s největší pravděpodobností opřít o finanční zdroje plynoucí do regionálního rozvoje. Téma má široký záběr. Zahrnuje školství, řeší rozvoj lyžařských areálů, spolupráci se Správou národního parku, stavbu dálnice, projekty Hospodářských komor a podobně. Jestliže do této doby byl hlavním tématem cestovní ruch, nástupnickým je regionální rozvoj," doplnil Jan Sobotka.