Rekonstrukce je téměř hotová, mimo komunikaci se provádějí dokončovací práce. "Do konce listopadu by tak měla být dokončena například náhradní výsadba zeleně včetně lokálních terénních úprav," řekl místostarosta Dvora Králové nad Labem Jan Helbich.

Rekonstrukce Krkonošské ulice se uskutečnila v rámci další etapy kompletní rekonstrukce silnice druhé třídy Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, tentokrát v úseku od čerpací stanice po odbočku na Vítěznou. Na projektu v součtu za více než 80 milionů Kč, který realizovali dva zhotovitelé, město Dvůr Králové nad Labem spolupracovalo s Královéhradeckým krajem.

Celá akce začala letos v únoru pracemi na vodohospodářské infrastruktuře. "Tuto část projektu financovalo město a realizovala ji společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem. V Krkonošské ulici tak došlo k obnově vodovodu a obnově a prodloužení splaškové kanalizace," upřesnil místostarosta Jan Helbich. Město dále hradilo předláždění stávajícího chodníku, vybudování nového chodníku až na křižovatku k ´Chaloupkám´, vybudování autobusových zastávek a také vybudování souvisejícího veřejného osvětlení.

Královéhradecký kraj zaplatil rekonstrukci vozovky včetně jejího odvodnění, vybudování kamenných kaskád v úseku v lese a vybudování nové dešťové kanalizace.

"Velmi si cením toho, že i přes veškeré komplikace, které s sebou každá stavba přináší, se projekt podařilo dotáhnout do zdárného konce. Děkuji všem za nezbytnou součinnost, bez níž by to nebylo možné," poznamenal místostarosta Dvora Králové a dodal: "Doufám, že řidiči si z rekonstruovaného úseku neudělají závodní dráhu, ale budou zde jezdit podle předpisů."