Jedině na gymnázium se žáci dostanou až po úspěšném absolvování přijímací zkoušky. Na tom se dohodlo vedení všech gymnázií na Liberecku. Výjimku představuje Podještědské gymnázium v Liberci, které je osmileté. Zkoušky tu budou dělat páťáci, a to do primy, tedy jakoby do šesté třídy.

„Ve všech gymnáziích zřizovaných Libereckým krajem proběhnou přijímací zkoušky v termínu 22. dubna a 23. dubna 2010. Jedním z kritérií pro přijetí budou i SCIO testy, a to z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Dalším kritériem pro přijetí bude vysvědčení a další předpoklady pro studium,“ uvedl tiskový mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.

Jak prozradila ředitelka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Irena Přádná, SCIO testy bude hradit Liberecký kraj. „Proč bychom přijímačky nedělali, když testy připraví odborná firma a zaplatí je kraj? Úbytek žáků samozřejmě cítíme. Záleží na dítěti a jeho rodičích, jestli jde žák na gymnázium proto, že chce dál studovat, anebo kvůli papíru,“ podotkla Irena Přádná.

Na Gymnáziu Jeronýmova budou dělat uchazeči přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů. „Využijeme testy SCIO. Odbor školství se problémem zkoušek zabýval a chce, aby školy zkoušky dělaly. Proto vymyslel pro gymnázia testy jako pro pilotní školy,“ řekla ředitelka Gymnázia Jeronýmova Zdeňka Kutínová. Žáci si mohou také letos podat přihlášky na 3 školy.