Nová magnetická rezonance stála 22,8 milionu korun a vyniká kvalitou zobrazení, komfortem pro obsluhu i pacienty. Díky bohatému cívkovému a softwarovému vybavení umožní značně rozšířit spektrum prováděných vyšetření. Po rozsáhlých stavebních úpravách je umístěná v suterénu pavilonu L gynekologicko-porodnického oddělení.

Skiaskopicko-skiagrafický rentgenový systém vyšel na 5,9 milionu korun. Podle výrobců z firmy Siemens Healthcare jde o nejmodernější zařízení v oboru prosvěcování (skiaskopie) a snímkování (skiagrafie), vysoké technické a kvalitativní úrovně. Disponuje mnoha funkcemi ke snížení dávky záření na pacienta a obsluhující personál.

Trutnovská nemocnice využila na pořízení obou špičkových přístrojů evropskou dotaci ve výši 85 procent. „Je to výjimečné období,“ oceňuje modernizaci vybavení Jiří Bažant, primář radiodiagnostického oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, který přiblížil obě novinky.

V čem spočívá největší přínos nové magnetické rezonance?
Je výrazně silnější než předchozí. Umožňuje nám udělat kvalitnější a rychlejší vyšetření a hlavně v širším spektru. To znamená vyšetřit více oblastí těla než jsme byli schopni dělat dosud a s větší precizností. Vyšetření jsou minimálně o třetinu rychlejší než na původní magnetické rezonanci. Můžeme použít také ultrarychlé protokoly. Mozek lze vyšetřit během pár minut, na rozdíl od 35 minut, jak dlouho nám to trvalo dosud. Pro pacienta je tedy vyšetření snesitelnější.

Znamená to tedy velký pokrok pro vyšetření pacientů?
Ano, samozřejmě. Bez magnetické rezonance si dnes nelze vůbec představit obor zobrazovacích metod.

Pokud zkrátíte intervaly vyšetření, znamená to, že stihnete vyšetřit větší počet pacientů?
Jakmile zaběhneme přístroj do běžného, rutinního provozu, tak předpokládáme, že vyšetříme zhruba o třetinu pacientů více. Nicméně souběh těchto dvou křivek není tak úplně aritmetický, protože nová magnetická rezonance přináší možnosti, které jsme dosud neměli. Vyšetření lze dělat detailněji a precizněji, a to nějaký čas zabere.

Kolik pacientů vyšetříte ročně magnetickou rezonancí?
Rozdíl je v počtu pacientů a vyšetření, protože někdo absolvuje vyšetření vícekrát, bývají vícenásobná. Výstižnější je tedy určit počet vyšetření. Těch máme kolem pěti tisíc za rok.

Jaká vyšetření jsou nejčastější?
Nejvíce indikací pochází z neuroradiologie. Týkají se mozku, páteře, míchy. Hodně pacientů přichází z ortopedie kvůli kloubům, měkkým tkáním, svalům, vazům. Nyní nám přibudou vyšetření z oblasti břicha.

K dispozici máte rovněž nový skiaskopicko-skiagrafický rentgenový systém. V čem pomůže tento přístroj?
Umožňuje nejen prosvěcování (skiaskopii) na vysoké úrovni, ale také snímkování (skiagrafii), kde je velkou výhodou možnost provádět i dlouhé snímky. Jsme tudíž schopni vytvořit snímek celé páteře, kolena a kyčle vstoje a podobně. Podstatná je možnost skiaskopie, což znamená rentgenování a sledování pohybových dějů v organismu pacienta, například polykání kontrastní látky a jejího průchodu střevem. To běžný snímek, ani CT, neumožňuje, tam je obraz statický. Skiaskopické vybavení by mělo být v každé oblastní nemocnici.

Nový skiaskopicko-skiagrafický přístroj v trutnovské nemocnici.

Jako primář musíte být spokojený s tak špičkovou výbavou.
Určitě. Umožňuje nám rozšířit spektrum vyšetření. Kéž by to pomohlo získat další zájemce o obor radiologie. Díky evropským dotacím máme ještě nový ultrazvuk a C rameno, což je rentgenový přístroj určený pro sály, který snímkuje průběh operace například při náhradě kloubů nebo osteosyntéz. Obnovou prošel také běžný rentgen. Je to výjimečné období.