Připomenutí třiasedmdesátého výročí oficiálního konce bojů a uctění obětí se tu uskuteční od 9 hodin u válečného památníku na královédvorském městském hřbitově. Za přítomnosti vedení města lidé položí květy k válečnému hrobu a chvílí ticha uctí oběti války.

Čestnou stráž v historických uniformách budou držet členové klubů vojenské historie z našeho regionu a královédvorští skauti. Vedení radnice následně položí květiny také u památníků válečných obětí na Wolkerově nábřeží.