Příkladem může být nedělní akce Středoevropský dialog národů – hornické tradice Radvanicka. Celodenní mezinárodní kulturně společenské setkání se konalo v centru obce. Vedle vystoupení Koletovy hornické hudby i populárního dua Eva a Vašek bylo na programu také ocenění českých a německých horníků, kteří pracovali ve zdejším dole. Pamětní medaili z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France převzalo patnáct lidí.

K této příležitosti také obec vydala knihu Romana Reila Radvanické kutání a dolování černého uhlí s podtitulem Od Chvalče až po Bystré. Ta volně navazuje na předchozí autorovo dílo, Radvanice - kapitoly z dějin obce pod Jestřebími horami. Kniha vyšla nákladem dvou tisíc kusů a získat ji lze na zdejším obecním úřadě.

Téma středoevropského dialogu naplňovalo také vystoupení hornické kapely z polské Nowej Rudy a výstava exponátů z tamního Muzea hornictví.

Setkání po letech

„Celá akce se podle ohlasu lidí, kterých tu bylo kolem tisícovky, vydařila. Setkali se tu například bývalí horníci z celého regionu, kteří se často mnoho let neviděli. To samé platí i o rodácích, kteří v 60. letech, a mnozí i dříve, odešli do Německa. Někteří v Radvanicích od té doby nebyli. Až teď. Povedl se i kulturní program, zajímavé například bylo porovnání výrazně odlišných repertoárů obou hornických kapel,“ hodnotil starosta Vladimír Diblík.

Celý program zakončila zádušní mše svatá za účasti církevních hodnostářů z Polska, Německa i Čech.