V zastupitelstvu města působí totiž již dvě desetiletí. I jeho jsme ale požádali o odpovědi do druhého dílu seriálu Krkonošského deníku, který mapuje působení nových starostů v sedmi městech na Semilsku a Trutnovsku.

Jak jste se v pozici starosty města aklimatizoval?
Zastupitelem v Janských Lázních jsem nonstop již páté volební období. V tom minulém, a částečnou dobu ve druhém, jsem působil jako místostarosta města. Návaznost na předchozí problematiku a chod města je tedy nasnadě, proto jsem ani nežádal o jakékoliv hájení, natož obvyklých 100 dní. Nemyslím, že bych se potřeboval jakkoliv více sžívat s touto funkcí.

Jaká je spolupráce s opozicí?
Zatím se o spolupráci nedá mluvit, neboť opozice odmítla účast ve všech výborech. Při hlasování v zastupitelstvu ale nehlasuje koalice proti opozici a naopak, neboť až na dva opoziční poslance jsou všichni bez politické příslušnosti a hlasuje se tedy podle argumentace a svědomí zastupitelů. Jsou však ještě někteří zastupitelé, kteří dosud nevstřebali skutečnost, že prostě jednou za čtyři roky může dojít ke změnám.

Podařilo se vám již prosadit nějaký návrh, nebo projekt, s jehož vizí jste šel do voleb?
Ano, těch věcí je více. Namátkou například pro velmi důležitý a zásadní dokument města, připravovaný územní plán, se nám podařilo přesvědčit k souhlasu oba dotčené orgány státní správy. Dalším naším úspěchem je komunikace a nastolená spolupráce s největším subjektem ve městě, se státními lázněmi, která vůbec neexistovala. A nebo úspěšně vyřešená petice ke změnám v jízdním řádu odjezdů některých autobusových linek.

Můžete přiblížit koncepci, kterou chystá společnost Mega Plus na využití pozemků za Lesním domem a kterou nedávno schválilo zastupitelstvo? Bude tam vybudováno i parkoviště?
Koncepce předpokládá kompletní modernizaci areálu. Patří sem výměna dopravních zařízení třeba dopravním pásem, doplnění o snowtubing, výstavba nového obslužného objektu a tak dále. Parkoviště v tom zatím není, neboť předchozí zastupitelstvo rozhodlo, že výstavbu zrealizuje samo.

Jak pokračuje vaše snaha o převedení silnice vedoucí ze Svobody nad Úpou přes centrum Janských Lázní do města?
Královéhradecký kraj je majitelem této silnice a její opravu podmiňoval převedením na město. I tady se nám snad podařilo jednáním kraj přesvědčit a v současné době máme informace, že oprava této komunikace již nebude podmíněna převzetím v celé délce, nicméně ta jednání stále pokračují.