O tom se teď přou lidé nejen na internetových diskuzích. Zastupitelstvo odmítlo návrh firmy Senior domy Pohoda z Českého Těšína na výstavbu nového domova pro seniory a oddělení s odlehčovací službou.

„V našem městě není aktuálně poptávka po této službu. Při jednání s koordinátorem sociálních služeb Královéhradeckého kraje nevzešla potřeba dalšího navyšování těchto služeb ve městě," vysvětlil místostarosta Dušan Kubica. Zastupitelé bez připomínek záměr odmítli.

Kritikům rozhodnutí města se nelíbí, že odmítli kromě služeb také možnost vzniku pracovních míst. Ta ve městě citelně chybí. Firma z Těšína měla údajně zájem o dlouhodobě nevyužívanou budovu bývalého učiliště na Slovanech. Město ji v minulosti nabídlo jako brownfield k dalšímu využití. Těšínská společnost by areál od města za 1 korunu koupilo a přestavělo ji na domov.

Podobný domov funguje v Třinci, firma chystá další přestavby bývalých škol v Jablunkově a v Českém Těšíně. Jak lze podle klientů usoudit, domov se jim velice líbí a jsou s fungováním spokojeni.

Na druhou stranu je třeba uvést, že bývalé učiliště Slovany leží na trase předpokládaného obchvatu města, o kterém se mluví již řadu let. Stojí také v zátopové oblasti.

Seniorů přibývá

Ale i názory, jestli tuto službu město potřebuje, se liší. „Když podle pana místostarosty není po pečovatelských službách poptávka, proč čekají žadatelé o umístění dlouhé a dlouhé měsíce?" komentoval rozhodnutí Jiří Janoušek.

Místostarosta Kubica také upozorňuje na roční investici asi 800 tisíc korun, kterými by se město muselo podílet na nákladech nového zařízení. Město, stejně jako celý stát stárne, průměrný věk je nyní přes 40 let. A počet seniorů každým rokem přibývá.