Na české straně Krkonoš je řada cest rozrušena erozí, příkopy jsou vymleté a na některých místech jsou propustky ucpány splavenou hlínou a kamením. Obdobné škody na cestách evidují i na polské straně hor.

Ředitelství polského Krkonošského národního parku (KPN) dokonce muselo kvůli pádu zemní laviny ze severního svahu Sněžky uzavřít Jubilejní cestu na nejvyšší českou horu. „Nejvíce byly poničené cesty v okolí Černého Dolu a Černé hory,“ informoval odborný referent Správy KRNAP Radek Drahný. Dodal, že jde zejména o asfaltovou silnici (po modré turistické značce) z Černého Dolu na Hrnčířské Boudy, dále na ni se napojující Luční svážnici (po žluté turistické značce) a oblast Václaváku (po červené turistické značce). „Erozí rozrušené cesty evidujeme také v oblasti Labské louky na cestách od pramene Labe k rozcestí U Čtyř pánů a k Labské boudě. Podobná situace je u Luční boudy na Jantarové cestě a na cestě k Úpskému rašeliništi,“ vypočítal Radek Drahný.

Škody na české straně nevyžadují dlouhodobé uzavření turistických cest. Některé úseky budou uzavřeny jen na nezbytně nutnou dobu nebo na nich bude omezen provoz. Přesto je nezbytné, aby návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti. Jak sdělil ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka, náklady na opravy půjdou do milionů korun. „Vzhledem k tomu, že předpověď počasí slibuje vydatné srážky i v příštích dnech, práce na nezbytném zajištění cest probíhaly již v minulém týdnu a budou pokračovat i v následujících dnech. Včasnými zásahy musíme zabránit dalším škodám,“ upozornil Jan Hřebačka.