Jak se svěřují iniciátoři myšlenky z Turnova, vše odstartovala předloňská výstava na téma historie horolezectví v Muzeu Českého ráje. Patřila v posledních letech k nejúspěšnějším.

„Prakticky jsme si na ní ověřili, jak je téma historie i současnosti horolezectví stále živé. Není se co divit, vždyť Český ráj je kolébkou českého horolezectví," konstatovala ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Právě tehdy se opět po delší době začalo zase více hovořit o vzniku specializovaného muzea horolezectví. Nutno podotknout, že v České republice zatím žádné další neexistuje. Nyní se nadějně blýsklo na dobré časy. Nejen že celému projektu oporu vyjadřuje Liberecký kraj, ale také se zdá být průchodná evropská dotace na celou akci. Tu by mohlo turnovské muzeum získat spolu s partnerským městem Hohnstein v Německu, kde také chtějí podobnou expozici budovat, a to v rámci přeshraniční spolupráce.

Jako velmi pozitivní skutečnost, která může vést ke konečnému úspěchu v podobě horolezeckého muzea, je právě zmíněný zahraniční partner. Město Hohnstein patří k důležitým místům saského pískovcového lezectví, odkud se první lezci vydávali právě do Českého ráje, takže spolupráce by to byla nanejvýš symbolická. „Jsme rádi, že spojení našich dvou měst není jen uměle vytvořená konstrukce pro získání dotací, ale že stojí na smysluplném základu," uvedla Alžběta Kulíšková, která se společně s historikem muzea Davidem Markem podílela již na tvorbě předloňské horolezecké výstavy.

Co se týká vlastního umístění, podle ředitelky Vladimíry Jakouběové byla opuštěna myšlenka využít sousední budovu, navazující na muzeum ve Skálově ulici. „Tato varianta se ukázala jako obtížně proveditelná. Velmi těžko bychom prostory v sousedním domě napojovali na vlastní muzeum tak, aby tam nemusel být samostatný vstup," vysvětlila ředitelka. Horolezecká expozice vznikne v současné galerii a v navazujících venkovních prostorách.

„Naším cílem je vybudovat vlastní expozici, která bude široké veřejnosti místních i turistů představovat svět pískovcového lezení a jeho historii, a také muzejní sbírku horolezeckých písemných i trojrozměrných předmětů, která bude v muzeu uložena k dispozici odborné i laické veřejnosti," vysvětlil historik muzea David Marek.

Získaný soubor materiálů bude uložen jako muzejní sbírka chráněná zákonem. „Bohatá, rozsáhlá a ucelená sbírka zajistí zdroj informací nejen pro budoucí generace, ale i pro současné badatele a nadšence, kteří neustále narážejí na to, že teoretické horolezectví a jeho historii nemají kde studovat," doplnila Alžběta Kulíšková.

„Modernizace expozic turnovského muzea a vznik samostatné expozice o historii horolezectví byly již ve volebním programu Starostů pro Liberecký kraj, naše podpora tomuto záměru proto trvá i nadále," řekla Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. „Realizace by přicházela v úvahu v letech 2015 a 2016. Z mého pohledu náměstkyně pro kulturu je to i dobře, protože letos budou v rámci kraje dokončeny některé investiční akce, které odčerpají velké množství peněz, a ve zmíněných letech již bude prostředků k dispozici opět víc. Věřím, že se specializovaného muzea v kolébce českého horolezectví skutečně dočkáme," uzavřela Hana Maierová.

„Město Turnov podporuje vznik horolezeckého muzea a také proto je partnerem města Hohnstein, který má obdobný záměr. S panem starostou a jeho týmem jsme se potkali vloni v létě. Fenomén horolezectví má v Turnově přirozenou tradici a bylo by příjemné na ni navázat i pěknou, moderní, interaktivní expozicí, možná i moderní lezeckou stěnou. Snad se vše podaří po nastartování nových grantových projektů EU v roce 2016. Město by tak získalo další turistickou zajímavost," připojil k tématu starosta Turnova Tomáš Hocke.

Příznivci muzea horolezců dostali šanci

(pachar)