Vznikl přestavbou bývalého kina, které již dvě desetiletí nesloužilo svému účelu. „Sál bude sloužit k provozování lehkých sportů, například stolního tenisu, badmintonu či nohejbalu. Konat se tu budou i různé kulturní akce, dětské karnevaly, mikulášské besídky a podobně," informoval starosta Jiří Gangur. Dosud se tyhle aktivity odehrávaly v Obecní hospodě, která ale kapacitně nevyhovovala.

Celkové náklady projektu dosáhly šesti milionů korun. „Obci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí 2,3 milionu a další prostředky z programu Leader na vybavení sálu stoly a židlemi," připomněl k financování Jiří Gangur.

Vytápění je řešené obnovitelným druhem paliva dřevěnými peletkami, v systému vzduchotechniky je zařazená rekuperační jednotka, která teplo, které by se jinak vyvětralo, vrací zpět. Snížit provozní náklady pomůže i zateplení pláště budovy, včetně základů, stropů a podlah. Nezapomnělo se na novou střechu, okna i dveře.

Při sobotním otevření měli občané možnost si celý objekt prohlédnout, k jejich pohodě přispělo vystoupení taneční skupiny Star West a country kapely Tendr z Trutnova.

Pro kulturu i sport mají v Jívce nový sál

(njt)