Vlastníci pozemků totiž v zákonné lhůtě 60 dní nepodepsali smlouvu o výkupu pozemků, kterou jim ŘSD zaslalo. Podle zákona mají dostat osminásobek ceny za metr čtvereční, stanovený znaleckým posudkem. "Všichni vlastníci mají šedesátidenní zákonnou lhůtu, která běží od doručení návrhu kupní smlouvy. V této lhůtě by měla být smlouva uzavřena. Pokud k tomu nedojde, musíme přistoupit k vyvlastnění. Pět vyvlastňovacích řízení bylo zahájeno kvůli nutnosti získat pozemky pro realizaci veřejně prospěšné stavby," vysvětlil Michal Doubek z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové, který situaci na Trutnovsku řeší. Podle jeho vyjádření jsou vyvlastňovací řízení v Královci, Křenově a Zlaté Olešnici v zahajovací fázi. "Je tak možné ještě s vlastníky uzavřít dohodu a následně kupní smlouvu," upřesnil.

"To znamená, že je podáno pět žádostí o vyvlastnění, ale k žádnému odnětí vlastnického práva zatím fakticky nedošlo," dodal.

V Královci, kde se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3 a vykupuje se tam velké množství pozemků, ŘSD již uzavřelo více než dvě třetiny kupních smluv, stejně jako v Křenově u Žacléře. Ve Zlaté Olešnici došlo v průběhu července a srpna k oceňování pozemků, v říjnu ŘSD odeslalo 70 procent smluv vlastníkům a mělo dořešeno 10 procent trvalých záborů.

POLÁCI ASFALTUJÍ, SILNICE KONČÍ V POLÍCH

Polská obdoba Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) během října opět výrazně pokročila se stavbou rychlostní silnice S3 z Bolkówa až na českou hranici do Královce. Poláci už pokládají asfalt. Nový úsek končí v polích u Královce. Stavět se začalo přitom teprve loni na podzim. Ještě před rokem byly na polské straně Královeckého sedla pole a louky, stejně jako v české části pohraničního území.

Ředitelství silnic a dálnic ve druhé polovině letošního roku výrazně pokročilo s výkupem nemovitostí a pozemků. Nejdál je situace v Bohuslavicích u Trutnova, kde jsou vyřešeny všechny výkupy. "Pokud půjde v přípravě stavby dálnice z Trutnova na hranici s Polskem vše hladce, je reálné v příštím roce získat stavební povolení a v následujícím roce začít stavět," řekl Michal Doubek, investiční referent krajské Správy ŘSD.

Během října se navýšil počet podepsaných kupních smluv zhruba o třináct procent. "Počet vypořádaných trvalých záborů se tak zvýšil během necelého měsíce z 33 procent na 46 procent," přiblížil Doubek aktuální stav.

Patrný posun zaznamenala krajská Správa Ředitelství silnic a dálnic ve vypořádání trvalých záborů ve Starém Rokytníku. Zatímco na začátku října tam ŘSD nemělo žádný vykoupený pozemek, nyní jich vlastní 26 procent. Stejná situace je v katastru Debrného, kde získalo 27 procent všech pozemků, a v Poříčí. Tam ŘSD vykoupilo 32 procent pozemků na trase budoucí dálnice. "U všech katastrálních území jsou vlastníci, kterými jsou fyzické a právnické osoby, vyjma několika málo případů již obesláni návrhy kupních smluv. Dá se tak očekávat, že do konce tohoto roku dojde ještě ke zvýšení počtu podepsaných smluv," uvedl Doubek.

V Debrném, ale také v dalších místech, ŘSD zabírá pozemky nejen soukromým osobám a firmám, ale také státním organizacím. Jak se řeší výkup pozemků v případě, kdy jedna státní firma potřebuje získat pozemek jiné?

"Trvalé zábory se státními organizacemi se řeší napříč všemi katastrálními územími, nicméně se jedná o pozemky, které již jsou ve vlastnictví České republiky, pouze musí dojít ke změně příslušnosti hospodařit s těmito pozemky. Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit nejčastěji uzavíráme se Státním pozemkovým úřadem. V tomto případě se jedná o bezúplatné převody," objasnil Michal Doubek, investiční referent ŘSD. "Delší dobu vyžaduje také řešení pozemků ve vlastnictví obcí. V tomto případě se jedná o úplatné převody, které ale vyžadují kromě podpisu schválení zastupitelstev. Kvůli větší administrativní náročnosti se tak převody se státními organizacemi a územně samosprávnými celky průběžně zpracovávají, ale jejich dořešení trvá déle," dodal.