Definování problémů se vůbec nevyhýbají, ba právě naopak.Už se stalo dobrým zvykem pořádat každý rok veřejné Fórum Zdravého města Jilemnice. Lidé v něm vyjadřují názory, hovoří o všem, co jim chybí nebo co je štve. A pak deset nejožehavějších problémů definují a seřadí podle důležitosti. „Je to inspirující. Už deset let zapojujeme občany do rozhodovacích procesů," říká starostka Jana Čechová. Fórum má Jilemnice právě za sebou. Novinkou je zapichování různě barevných špendlíků do pocitové mapy města. Jde o nový způsob v práci s prostorem, občané se mohou do tvorby mapy zapojit i v online verzi http://pocitovamapa.nszm.cz/jilemnice-2016/.

Dvouhodinové rokování nad problémy v Jilemnici se účastnilo v erbovním sále Krkonošského muzea sedmdesát lidí. Využili příležitosti se vyjádřit.

Nutná rekonstrukce obou nádraží

Z výsledků veřejného fóra vyplývá, že 19 obyvatel preferuje v Jilemnici rekonstrukci autobusového a vlakového nádraží. Druhé místo v pořadí priorit k řešení dostala potřeba nalezení prostor pro městskou knihovnu, dále stavba kluziště v prostoru bývalé teplárny.

Lidem také leží na srdci udržení střední školy ve struktuře současných oborů. Devět účastníků besedy si přeje zajištění aktivního stáří v kruhu rodiny v návaznosti na sociální služby končící po šestnácté hodině. Další by chtěli vybudovat chodníky v Roztocké ulici, jiní za problém označili využití objektu bývalé spořitelny.

Své hlasy dostalo budování nových cyklostezek a údržba stávajících, stav Žižkovy ulice, která potřebuje rekonstrukci. Další občané by si například přáli, aby byl využit areál služeb drobnými a středními podnikateli. I když některé ostatní problémy dostaly menší počet hlasů, lidem přesto lhostejné nejsou. Patří mezi ně například malá informovanost obyvatel o chystaném záměru vybudování koupaliště, mnohým vadí nepořádek kolem nádob s tříděným odpadem nebo psí exkrementy, rádi by vyřešili i prostory bývalého Cedronu. Přejí si také vytvoření propustného bydlení pro sociálně potřebné a přimlouvají se za vytvoření podmínek pro podnikání ve stávajících jilemnických lokalitách.

Radnice se lidí ještě zeptá v anketě

„Návrh všech definovaných problémů bude v první polovině května prověřen anketou mezi jilemnickými občany," informovala vedoucí odboru rozvoje investic a majetku Petra Novotná.

Všechny problémy, na nichž se shodnou účastníci veřejného projednání i občané v anketě, se stanou již tradičně ověřeným desaterem problémů. To pak zastupitelstvo dostává na stůl k dalšímu řešení.