Žáci své teoretické znalosti využijí v průběhu praktického výcviku, který probíhá ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. "Velký důraz je kladen na výuku anglického a německého jazyka a také na rozvíjení tělesné zdatnosti," poznamenal zástupce ředitele Daniel Sisr.

Součástí vzdělávání je příprava k získání odborné způsobilosti Požární technik a také příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C.

Ve škole běží střídavě celá řada zajímavých aktivit, například kurz sebeobrany, střelecká příprava, aerobní cvičení, plavecký a lyžařský výcvik a samozřejmě požární sport včetně disciplíny v TFA, tedy Nejtvrdší hasič přežívá.

V úterý 13. září pořádala Střední škola Semily čtvrtý ročník soutěže v extrémním hasičském sportu TFA žáků středních škol.
Studenti oboru Požární ochrana v Semilech soutěžili v extrémním hasičském sportu

"Absolventi naleznou uplatnění při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, případně jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany," dodal ředitel Střední školy Semily Petr Holubička.

Deník se zeptal několika studentů tohoto zajímavého oboru, proč si vybrali právě toto zaměření. Možná až překvapivě Požární ochranu studuje i velké množství dívek.