„Seznámil jsem přítomné s pěti zájemci o koupi a společně jsme usoudili, že rozhodneme až na dalším jednání, 23. října. Jde o závažné rozhodnutí a chceme ještě získat další informace a se zájemci dále jednat.

Tím jsme pověřili radu města a pracovní skupinu,“ potvrdil starosta Miroslav Vlasák. Rehamedica poskytuje pacientům následnou péči v oblasti rehabilitace a v současné době je zde zaměstnáno kolem šedesáti lidí. Nyní probíhá její převod z příspěvkové organizace na akciovou společnost. „Z té nabízíme k prodeji 65 procent. Zbytek si ponecháme.

Tak budeme schopni zasáhnout v případě, kdy by nový majitel chtěl zařízení například prodat. Samozřejmě nebudeme moci příliš mluvit do řízení společnosti, ale to ani není naším záměrem. Na zásadní věci však budeme mít vliv,“ doplnil starosta Vlasák.
Prodejní cena dvou třetin Rehamedici je 13 milionu korun. Tolik činí stanovený podíl z odhadní ceny objektů, které město vkládá do akciové společnosti.