Zhruba dvacítka kominíků se v současné době stará o to, aby měli lidé v domácnostech na Trutnovsku v pořádku komíny. Právě nyní jim před začátkem opravdové zimní sezóny narůstá pracovní nasazení. Ale jejich počet je podle nich dostačující.

„Je fofr, lidé teď už hodně volají. Ale všechno stíháme. V této době objednávám zhruba na dva až tři týdny dopředu. Záleží také na tom, odkud zákazník je, nebo jestli je můj stálý klient," vysvětluje Radek Šramar, který svému kominictví propůjčil své jméno.

Současně pracuje také jako místopředseda Zemského společenstva mistrů kominických. To si klade za cíl především neustálé zvyšování odborné kvalifikace a zároveň s tím má směřovat ke zlepšování čistoty ovzduší.

Údržba komínů majitele domů ani na Trutnovsku nijak nezruinuje

Poctivá kontrola komínu zahrnuje hned několik úkonů. Obvykle se dá ale zvládnout během půlhodiny, pokud se neobjeví závažnější problém.

„Kontrolujeme požární bezpečnost. Záleží na tom, v jakém stavu je spotřebič, kouřovody nebo jak vypadá komín na půdě. Pak jde ale i o další věci, třeba stav dvířek. Komíny kontrolujeme celkově, aby nic nehrozilo," řekl Radek Šramar z Mostku.

Kominík z Královédvorska potvrzuje, že má stálou klientelu, u níž jde prakticky o rutinu a vlastně žádnou objemnější práci v těchto domácnostech obvykle nemá. „Stálí zákazníci mají komíny v pořádku. Občas se sice objeví nějaký, u něhož je potřeba celý úkon udělat velice pečlivě a podrobně. Při další návštěvě jsou ale všechny závady zase už pryč," vysvětlil Radek Šramar.

Povinnost pravidelné kontroly komína zavedla vláda v roce 2011. Každoročně ji musí provést odborník, který vystaví potvrzení. Nezáleží přitom na druhu používaného paliva. Spalinové cesty se musí kontrolovat jak u kotlů na dřevo a uhlí, tak u plynových spotřebičů. Ceny za práci kominíka se přitom pohybují v řádu stovek, ve městech vrchní hranicí obvykle bývá pětistovka. „U mě to má stálý zákazník hodně laciné. Ceny se samozřejmě liší, ale tam, kde komín znám a kde nikdy není žádný problém, účtuji třeba jen 200 korun. Ale prvopočátek je vždycky dražší," řekl Radek Šramar.

Lidé by si měli dávat pozor, aby nenaletěli podvodníkovi. Kominík by se na požádání měl prokázat registrací nebo průkazkou. Podrobnou zprávu se všemi náležitostmi pak řemeslník častěji dodává až zpětně v náležité úpravě.

Nová revize kotlů. Tisíce lidí na ni zapomněly

Půl milionů majitelů kotlů na pevná paliva má 2,5 měsíce na to, aby splnili novou povinnost a vyhnuli se pokutě 20 tisíc Kč.

Nechali to na poslední chvíli a svými dotazy teď zasypali úředníky na ministerstvu i na radnicích.

Řeč je o 500 tisících majitelů kotlů na tuhá paliva, kterých se týká povinná revize jejich topeniště. Stihnout ji musejí do konce letošního roku a pak pravidelně v intervalu dvou let.

Zákon, který první revizi kotle nařizuje do konce letošního roku, platí už od roku 2012. Lidé se však „vzbudili" až nyní. „Zvýšený zájem určitě registrujeme, právě proto, že se termín první povinné revize blíží," potvrzuje mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Rozbíhá se proto i velká informační kampaň, do níž se zapojí Svaz měst a obcí či různá oborová sdružení.

Nově požadovaná revize kotlů je obdobou STK u automobilů. „Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR," popisuje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič. Už od roku 2014 se nesmějí prodávat nejstarší kotle 1. a 2. emisní třídy, od roku 2018 zmizí z prodejen i 3. emisní třída. MŽP dlouhodobě upozorňuje na fakt, že 90 procent rakovinotvorných látek v obcích jde do ovzduší právě kvůli špatnému palivu a neseřízeným kotlům v domácnostech.

Jak by měla nová pravidelná revize kotle vypadat? „Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje," popisuje Roubíčková. Základní prohlídka podle ní zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600-až 1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na konci revize vystaví technik doklad o kontrole, který se předkládá obecnímu úřadu, pokud ten o to požádá. Kdo nemá platnou revizi, riskuje pokutu 20 tisíc korun.

ŠPATNÝ KOMÍN? POŽÁR I MÉNĚ Z POJISTKY

Na začátku topné sezony by se majitelé domů měli soustředit i na komíny. Pokud v „neošetřeném" komínu dojde k požáru spalin, může teplota ohně dosáhnout i 1200 °C. V tu chvíli je požár celého domu jen otázkou chvíle. „Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch je až 90 procent z celkového počtu požárů komínů," popisuje mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Šetřit na kominíkovi se nevyplatí. Jde ale také o to vybrat skutečného profesionála, na což důrazně upozorňují jejich profesní sdružení. „Naše společenstvo už několik let bojuje proti kominíkům, kteří podnikají bez odborných znalostí. Bohužel je běžnou praxí, že domy obcházejí podvodníci, kteří za podezřele nízké ceny pouze vypisují zprávy o kontrole," varuje Petr Dušek ze Společenstva kominíků ČR. Na jejich stránkách lze najít seznam ověřených kominíků. Papír od „falešného kominíka" bez oprávnění totiž nebude relevantní ani pro pojišťovnu, která by řešila případnou škodu. „Pokud by totiž revizi provedl někdo, kdo na tuto činnost nemá oprávnění, nemůže pojišťovna tento úkon považovat za platný, a je tedy oprávněna pojistné plnění snížit," potvrzuje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Že se lidé o komíny a jejich údržbu moc nestarají, potvrzují i likvidátoři v terénu. „Se škodami, které vzniknou v souvislosti se zanedbáním péče o komín, se setkáváme několikrát do měsíce. Vzhledem k závažnosti zanedbání dochází i ke krácení pojistného plnění, a to až do výše 20 procent," říká Buriánková. Případné krácení je ale vždy individuální a s ohledem na okolnosti vzniku požáru či škody.