Město založí vlastní příspěvkovou organizaci, která bude následně domov provozovat. Náklady na výstavbu činí 100 milionů korun včetně DPH. Město plánuje zahájit stavbu na konci letošního roku.

Hostinné zaplatí 20 milionů, kraj bude rozhodovat o dotaci v maximální výši 80 milionů korun. Domov důchodců ve čtyřtisícovém podkrkonošském městě chybí. Vznikl by přestavbou opuštěné školní budovy a vybudováním přístavby ve Sluneční ulici. Senioři by se do něj měli nastěhovat už ve druhé polovině roku 2026. Záměru dala zelenou v dubnu rada kraje. Schválit ho ještě musí krajští zastupitelé. Novou budovu domova se zvláštním režimem pro seniory s demencí bude stavět kraj ve Vrchlabí.

ŘSD vyloučilo polský Budimex ze soutěže na stavbu dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem.
ŘSD vyloučilo Budimex ze soutěže na stavbu D11 u Trutnova. Co na to Poláci?

„Potřeba zvyšování kapacit a výstavba nových domovů pro nejstarší obyvatele regionu je naší dlouhodobou prioritou, o kterou usilujeme ve spolupráci s městy a obcemi. Úspěšným příkladem takové spolupráce je nedávné zahájení výstavby nového domova pro seniory v Novém Bydžově. Tato funkční synergie je výsledkem vzniku dalšího pobytového zařízení pro seniory, a to v Hostinném, kde kraj finančně vypomůže městu s touto důležitou investicí,“ řekl hejtman Martin Červíček.

„Domov důchodců pro naše občany je skutečně potřeba. Vedli jsme intenzivní jednání s představiteli Královéhradeckého kraje se snahou najít způsob, jak projekt domova pro seniory v Hostinném uskutečnit. Jejich výsledkem je zvolení takové formy spolupráce, kdy město bude samo provozovat domov pro seniory přes městem zřízenou příspěvkovou organizaci a Královéhradecký kraj finančně přispěje na jeho výstavbu a následný provoz,“ uvedla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Podle radnice finanční model počítá s ročním příspěvkem města Hostinné na provoz ve výši 2 milionů Kč, zbývající provozní výdaje budou financovány Královéhradeckým krajem prostřednictvím vyrovnávací platby.

Domov pro seniory v místní vilové čtvrti měla původně vybudovat a provozovat investiční společnost Nathaniel Hold, která patří do holdingu firmy AHC, provozující například sanatorium v Trutnově a další léčebny dlouhodobě nemocných a domovy pro seniory v republice. S ní město v roce 2018 uzavřelo koncesní smlouvu na 30 let. Tehdy mělo stát vybudování domova 66 milionů. V roce 2021 stavba začala, ale trvala jen krátce.

Stavební společnost, kterou si investor najal, provedla devadesát procent bouracích prací a v době covidu překvapivě práce zastavila a staveniště opustila. „Vlivem covidové pandemie a následné energetické krize se stal nastavený finanční model uzavřené smlouvy nefunkční a smlouva byla v roce 2022 ukončena oboustrannou dohodou,“ konstatovala starostka. Město Hostinné v rámci dohody o ukončení smlouvy získalo projektovou dokumentaci s pravomocným stavebním povolením.

Šéf horské služby Pavel Cingr přebírá medaili od hejtmana Martina Červíčka.
Mezi oceněnými za obětavou práci jsou také hasiči, lékař a záchranář z Krkonoš

Nyní má projekt šanci na dokončení. Projekt je připravený pro veřejnou soutěž na stavební práce. „Věřím, že krajští zastupitelé dají našemu projektu domova pro seniory v Hostinném zelenou. Investičně i provozně se jedná o velký projekt, na který je potřeba se opravdu dobře připravit,“ řekla Dagmar Sahánková. Zahájení výstavby plánuje město koncem letošního roku. „Jsem přesvědčena, že stavební a veškeré další přípravné práce zvládneme a v roce 2026 se po deseti letech prázdnoty do nově opravené budovy ve Sluneční ulici nastěhují první klienti spolu s odborným personálem,“ dodala.

V budově, kde má domov pro seniory vzniknout, byla dříve základní škola. Poslední žáci a pedagogové ji opustili v roce 2016. Od té doby se město snažilo najít vhodné využití objektu.

Trutnovské Bojiště čekají letos čtyři hudební festivaly, vrcholem bude Trutnoff.
Trutnovsko si užije hudební festivaly, pivní i vinařské slavnosti

Domov pro seniory v Hostinném bude sloužit primárně jako pobytová sociální služba pro seniory, ale podle aktuálních potřeb veřejnosti i možností poskytovatele může část kapacity sloužit také jako domov se zvláštním režimem poskytující služby typicky seniorům s demencemi nebo odlehčovací služba, tedy dočasná pobytová sociální služba pomáhající rodinám, které pečují o své blízké. Ubytovat se zde budou moci občané Hostinného i okolních obcí.

„Na území obce s rozšířenou působností Vrchlabí, kam Hostinné spadá, je podle odborných odhadů zapotřebí v nejbližších letech posílit kapacity pobytových služeb pro seniory aspoň o 77 lůžek. Ve Vrchlabí se proto také připravuje nový domov pro seniory, kde bude plánovaných 30 lůžek sloužit specifické cílové skupině. Do spádové oblasti Hostinného můžeme navíc počítat i část Královédvorska, které si podle propočtů vyžádá navýšení o 51 lůžek,“ popsala situaci Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast sociálních věcí.

Mohlo by vás také zajímat: To je poprvé, co se mi nechce z nemocnice domů. Vrchlabí zapůsobilo na pacienty

Zdroj: Deník/Jan Braun