Vyřešil by se tak dlouhodobý problém. Přestože organizací působí na území města velké množství, chybí jim často místo, kde se mohou scházet. Nápad vznikla při prohlídce půdy, která je velice rozlehlá a a vůbec se nevyužívá. Návrh počítá s přestavbou prostor na několik místností. Vznikly by tak nejen klubovny, ale také potřebné zázemí pro návštěvníky. O tom, že autoři myslí na všechny, svědčí naplánovaný výtah, který by umožnil i využití pro zdravotně postižené. Nezasahoval by do vlastní stavby, je navržen jako přístavba v zahradě fary. Podobně byl vybudován výtah v bývalém zámku, dnes Domově sv. Josefa v Žirči. Nejviditelnější změnou by tak byla vikýřová okna ve střeše.

Projekt zatím brzdí to nejdůležitější. Peníze. Autoři projektu počítají s využitím grantových fondů. Důležitá budou rovněž jednání s příslušnými státními orgány o možnosti úprav historické budovy. Při nedávných Svatojánských oslavách si mohli zájemci plány přestavby prohlédnout. Zároveň farní úřad oslovil veřejnost, aby se dle svých možností do podpory projektu zapojila.