Například trutnovská Střední průmyslová škola se dočkala od kraje v uplynulém období výrazné podpory výuky technických oborů. Celkové výdaje projektu činily 35,2 milionu korun, z toho dotace 27,9 milionu korun. Finančním rozsahem je tento projekt nejnákladnějším v Královéhradeckém kraji.

Škola si stojí velmi dobře a spolupracuje i s místními významnými zaměstnavateli. U málokterého odvětví je propojení škol a výrobních podniků tak důležité jako ve strojírenství. Trutnov má oboustrannou spolupráci zažitou již roky a těží z ní jak Střední průmyslová škola, tak jednotlivé závody. Bez kvalitních zaměstnanců není zvládnutí špičkových technologií možné.

Například společnost Continental Automotive Czech Republic, která je s více než 1000 zaměstnanci nejvýznačnějším zaměstnavatelem v Trutnově, s průmyslovkou spolupracuje již od počátku svého působení. Umožňuje studentům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, každoročně poskytuje finanční pomoc při obnově vybavení odborných učeben. Významně se na rozvoji školy podílí i firma Kasper Kovo. Její majitel Rudolf Kasper i letos tradičně předal škole dar 200 tisíc korun na vybavení. Průmyslovka má se společností Kasper Kovo uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci, která zahrnuje odborné praxe žáků, exkurze do provozů firmy i nábor budoucích pracovníků.

Investice do modernizace vzdělávání na průmyslovce přinášejí ovoce. Škola je pozitivním příkladem, že pokud se vytvoří pro studium technických oborů podmínky, zájem stoupá. „Letos k nám oproti loňsku nastoupilo o 35 studentů více než loni. Studují ve 24 třídách, z toho v 8 třídách učebních oborů a v 16 třídách studijních oborů zakončených maturitou," uvedl včera ředitel školy Vladislav Sauer a dodal, že výrazná modernizace přispěla k navýšení zájmu studentů a je účelnou investicí pro rozvoj školy do budoucna.

Opravy škol spolkly kraji více než 600 milionů

Za uplynulé čtyři roky Královéhradecký kraj investoval do oprav, rekonstrukcí nebo modernizací školních budov více než 600 milionů korun. Ať už z vlastního rozpočtu nebo s pomocí evropských dotací.

„Každé prázdniny probíhají desítky běžných oprav, výměny oken, zateplení, modernizace vybavení. Jedny z největších investic do celkové rekonstrukce školy byly rekonstrukce památkově chráněných hradeckých budov Gymnázia J. K. Tyla a Rudolfina, kam se po rekonstrukci nastěhovala Obchodní akademie a Střední odborná škola," informovala Deník mluvčí kraje Martina Götzová.

Do opravy a modernizací škol investuje kraj postupně. Vyloženě v havarijním stavu krajské budovy škol nejsou. Nejčastěji potřebují výměnu oken, rekonstrukce střech či topení, opravy podlah nebo výmalby. Postupně se sestavují plány investic a oprav na období tří let, ze kterých se vychází při plánování rozpočtu.

CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

K modernizaci výuky přispěla centra odborného vzdělávání. Vznikala především za podpory evropských dotací, a to v rámci podpory rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, vzdělávacími institucemi a úřady práce. „V kraji se jich za uplynulé roky realizovalo více než 20 v celkovém finančním objemu téměř čtvrt miliardy korun," upřesnila mluvčí. Kraj se na těchto projektech podílel jejich dofinancováním.

SLUČOVÁNÍ ŠKOL

Také Královéhradecký kraj trápí úbytek dětí na středních školách. „Střední školy v Královéhradeckém kraji jsou v současnosti zaplněny z 60 procent. Počet žáků na krajských středních školách a učilištích v průběhu času spíše klesá. V roce 2012 bylo v těchto zařízeních 26 253 žáků, v roce 2015 o dva a půl tisíce méně," konstatovala Martina Götzová. Dodala, že školy, které nejsou schopny zajistit svoje mzdové výdaje, dofinancovává kraj. Z prostředků kraje byly letos navýšeny platy vybraných učitelů odborných předmětů.

BOJ O ZÍSKÁNÍ DĚTÍ PRO TECHNICKÝCH OBORŮ

V regionu už delší dobu citelně chybějí pracovníci strojírenských, elektrotechnických, stavebních, ale i dalších technických oborů. Rada Královéhradeckého kraje proto v roce 2008 schválila podporu středního vzdělání s výučním listem kategorie H.

„Tato podpora byla v průběhu let rozšířena o další obory středního vzdělání," uvedla Martina Götzová. Od 1. září 2008 začalo být žákům vybraných oborů vypláceno stipendium z rozpočtu Královéhradeckého kraje. „Od roku 2013 vyplatil kraj na stipendiích pro technické učňovské obory už více než 20 milionů korun," dodala mluvčí Götzová.

Žáci v prvním ročníku se díky tomu mohou těšit na podporu ve výši 300 korun, ve třetím roce už je to pětistovka. Ti, kteří jsou klasifikováni z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2, přísluší ještě jednorázová odměna, která je také odstupňována podle známky a ročníku od 500 do 3 tisíc korun.

Cílem je motivovat žáky. Pokud někteří ovšem neplní podmínky, o stipendium přijdou. Částka na podporu v letošním roce činí 7,5 milionů korun.

Největší školní projekty:

· Centrum odborného vzdě-lávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva (Střední uměleckoprůmyslo-vá škola hudebních nástrojů a nábytku, Hr. Králové)

Celkové výdaje: 13,9 mil. Kč (11,6 mil. Kč dotace EU)

· Podpora praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov (Střední průmyslová škola, Trutnov)

Celkové výdaje: 35,2 mil. Kč (27,9 mil. Kč dotace EU)

· Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova, Hr. Králové

Celkové výdaje: 14,1 mil. Kč (11,4 mil. Kč dotace EU)

· Centrum odborného vzdělávání pro elektro-technický a strojírenský průmysl (Integrovaná střední škola, Nová Paka)

Celkové výdaje: 15,3 mil. Kč (10,3 mil. Kč dotace EU)

· Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant (Střední odborná škola veterinární, Hr. Králové)

Celkové výdaje: 5,3 mil. Kč (4,4 mil. Kč dotace EU)