Žáci z druhého stupně vyjeli na pobyt do Janských Lázní, pedagogičtí pracovníci byli na dvoudenní vzdělávací akci v Mladých Bukách. Cílem aktivit, financovaných s podporou grantu Královéhradeckého kraje, bylo dosáhnout co nejlepších vztahů ve školním prostředí, spolupráce a vzájemného akceptování.

Program pro děti reaguje na řadu změn, které souvisejí s přechodem žáka na druhý stupeň a s vytvořením nových kolektivů. Je založen na prožitkových aktivitách, vedoucích k sebepoznání, získání důvěry a spolupráce, při řešení problémů. „Vyučující se pod vedením lektorů seznamují s formami práce, zahrnujícími i osobní prožitek. Získávají sociální dovednosti a jsou schopni kvalitně pracovat s třídním kolektivem,“ vysvětlila Ludmila Kuříková, zástupkyně ředitele.