„S nápadem doplnit zmíněný městský prostor instalací soch přišla jako první místostarostka Hana Horynová. Oslovili jsme tedy sochaře Michala Gabriela, kterému shodou okolností u nás chystáme letos výstavu,“ přiblížila zrod záměru ředitelka Galerie Trutnova Lucie Pangrácová.

Jeden z nejznámějších českých sochařů je děkanem Fakulty výtvarných umění v Brně, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví. „Michal Gabriel je proslavený tím, že se jako tvůrce realizuje v široké škále materiálů. Experimentuje například i s plasty. Sochy, s jejichž instalací počítáme v Trutnově, budou z bronzu, ale existuje i jejich dřevěná verze. Jde o částečně stylizované nahé mužské postavy v mírně nadživotní velikosti.

Stejný soubor soch pod názvem Hráči představil autor s velkým úspěchem pod širým nebem v rámci brněnského festivalu Sochy do ulic. Získal tam cenu diváků,“ upozornila Lucie Pangrácová. Motivem Galerie Trutnova je přiblížit venkovní expozicí výtvarné umění veřejnosti. „Cílem kulturních institucí obecně je dostat umění do veřejného prostoru. Věříme, že když lidé uvidí sochy venku a zalíbí se jim, přijdou si prohlédnout i nějakou výstavu do galerie,“ dodala ředitelka. Součástí instalace soch na nábřeží bude informační tabule s údaji o autorovi i o vystavených sochách.

Michal Gabriel vystaví v Trutnově i další svá díla, a to na výstavě v prostorách galerie, která se má uskutečnit během května a června. „Půjde o reprezentativní průřez autorovou tvorbou,“ komentovala Lucie Pangrácová. Ve výstavním plánu letošního roku, který je pro město jubilejním, jsou dvě výstavy, určené 750. výročí založení města. První v březnu představí obrazy ze sbírek galerie a také díla výtvarníků z partnerského města Senice, druhá pak koncem října a v listopadu poukáže na tvorbu Spolku podkrkonošských výtvarníků.

Po expozici maleb akademického Michala Burgeta z Náchoda, která právě dnes začíná, a po expozici soch Michala Gabriela, zavítají do galerie se svou tvorbou další prestižní autoři. Během léta slavná keramička Jindra Viková se svým otcem Jindřichem Vikem, v září a říjnu trutnovský výtvarník a autor komiksů a maleb Jiří Grus. V závěru roku představí své obrazy výtvarník Dalibor Chatrný.