Stále častěji se ale objevuje potřeba kvalitnějšího dorozumění. Proto probíhají jazykové kurzy pro odbornou veřejnost. V rámci česko polského projektu Euroregionu Glacensis byly zorganizovány pro pětačtyřicet účastníků v rámci celého území regionu.

Probíhají souběžně na třech místech, v západních, středních a východních Krkonoších ve Vrchlabí, Jilemnici a Trutnově.

Více než čtyři desítky zájemců, resp. spíš zájemkyň, docházejí po dobu deseti měsíců do společných učeben a za pomoci lektorů, rodilých mluvčích z Polska, odkrývají kouzlo polštiny. Nyní je už zřejmé, že při písemném projevu anebo osobním kontaktu s hosty nebo partnery z Polska, lépe porozumí kontextu a vyhoví přání zákazníků.

Klára Hančová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, si pochvaluje: „Jsem ráda za příležitost. Ne, že bych si řeč osvojila tak, že by se ze mě stala plynule hovořící, ale už znám význam jednotlivých slov a daleko lépe porozumím souvislému textu."

Kvalitnější služby

Kamila Hlinková, ředitelka Krkonoš svazku měst a obcí a další účastnice výuky, doplnila: „Kurzy byly určeny především pro odborníky z oblasti cestovního ruchu, zástupce obcí, pracovníky informačních center, poskytovatelům informačních služeb. Všem těmto zásadně chybí jazykové dovednosti našich partnerů a návštěvníků z Polska, kterým je třeba poskytovat informace a jednat s nimi. Polské výukové kurzy vnímám jako nezbytnost pro poskytování kvalitních služeb v území, zvláště když je nyní u nás více než 60 procent návštěvníků z Polska." K tomu doplnila Hana Růžičková, starostka Pasek nad Jizerou: „I přesto, že s polskými partnery spolupracujeme již déle jak deset let, stále narážíme na problémy v dorozumívání. Prostřednictvím kurzů jsem si konečně osvojila základy gramatiky, pochopila spoustu věcí, které jsem měla dosud jen naposlouchané a neuměla s nimi dál pracovat. Konečně si přestávám plést polštinu se slovenštinou."

„V roce 2014 jsme navštívili Warstat Terapii Zajeciowej w Kowarech. Na naše první společné jednání jsem s sebou měla tlumočníka. Velmi jsem proto uvítala možnost učit se polský jazyk. Doufám, že nejsem moc troufalá, když si myslím, že při další návštěvě našich přátel v Kowarech si již společně popovídáme," věří Hana Liptáková, ředitelka a předsedkyně správní rady Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí.