Ta byla zásluhou Jilemnického okrašlovacího spolku (JOS) umístěna na nároží domu č.p. 132, kde Jindřich Ambrož žil. Desku odhalil starosta zmíněného spolku Ivan Václavík v přítomnosti starosty Vladimíra Richtera (na snímku), ředitele Krkonošského muzea Jana Luštince a dalších. Oslavovaný muž zde žil v letech 1926 až 1955. Působil jako městský tajemník, propagoval turistiku i Krkonoše, byl spoluzakladatelem Horské služby i Krkonošského národního parku.

Lidé na něj vzpomínají také jako na konzervátora ochrany přírody a památek.

(jn)