V rámci praktické výuky docházeli do našeho domova studenti Krkonošského gymnázia a SOŠ aby se učili přímé obslužné péči. Jako bývala studentka oboru sociální činnost Krkonošského gymnázia a SOŠ, jsem si uvědomila, že se praxe studentů střídala s výukou volnočasových aktivit, která probíhala přímo ve škole. Cílem výuky volnočasových aktivit bylo připravit studenty na způsoby a možnosti trávení volného času s ohledem na specifické potřeby klientů. Uvědomit si jejich fyzické či psychické omezení a vytvořit, či jim přizpůsobit vhodnou aktivitu na míru.  Vznikl tak nápad praktikovat tuto výuku přímo v našem Domově pro seniory Vrchlabí.

První společné setkání proběhlo v prostorách našeho Domova 8. září 2017 a od té doby se společná spolupráce stále zdokonaluje. Studenti 4. ročníku společně s vyučujícím docházejí v pravidelných intervalech na 4 vyučovací hodiny. Klienti našeho domova se pravidelně těší na jejich návštěvu.

Během těchto společně strávených hodin hrají s klienty různé hry, procházejí se po zahradě, předčítají knihy, povídají si o životě. Mnohdy zjistí, že naši klienti znají prarodiče studentů a hned mají o společné téma víc. Společně vytvářejí různé dekorace (velikonoční, vánoční, ) apod.  Každým rokem se jejich nápady na trávení volného času více a více zdokonalují a přináší nové společné zážitky pro ně i naše uživatele.

Tento způsob spolupráce přináší dostatečný prostor se vzájemně lépe poznat, vyslechnout si své životní příběhy, pochopit rozdílnost generací, vytvořit si pozitivní vztah ke stáří a zároveň porozumět mladým. Také vede k pochopení přání, potřeb i názorů vzhledem k věku. V neposlední řadě tato setkání přináší radost z obou stran.

Domov pro seniory Vrchlabí