V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkům možnost podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o fininační dar v minimální výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem regionu se přihlásily dva domovy a organizace. Jejich názvy a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 2. března (0.10 hod.). Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Okresy Trutnov a Semily

Domov pro seniory Vrchlabí

Učíme se spolu
Ve spolupráci s Krkonošským gymnáziem a SOŠ, k nám docházejí studenti v rámci výuky volnočasových aktivit. Díky této spolupráci studenti naplňují volný čas našich uživatelů, různými hrami, procházkami, čtením knih, rukodělnými činnosti a spoustou dalších aktivit. Každým rokem se jejich nápady na trávení volného času více a více zdokonalují a přináší nové společné zážitky pro ně i naše uživatele. Tento způsob spolupráce přináší dostatečný prostor pro to se vzájemně lépe poznat, vyslechnout si své životní příběhy, pochopit rozdílnost generací, vytvořit si pozitivní vztah ke stáří, naučit se porozumět mladým, pochopit své přání, potřeby ale i názory. V neposlední řadě to hlavně přináší radost z obou stran.

Sociální služby Semily

Rozdávají radost dříve narozeným  
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem příspěvkové organizace Sociální služby Semily patří k těm, kde se aplikuje několik let projekt „propojení generací“, jehož cílem je nejen zlepšení schopností a dovednosti klientů. Aktivity jsou rovněž směřovány k zabránění sociální izolace a propojení s mladou generací. Vzájemná setkávání přináší zejména hezké zážitky, vzájemné poznávání, oboustrannou komunikaci, pěstování úcty, pohodu a radost. Jednou až dvakrát do roka do Domova seniorů přichází děti mateřských škol a to nejen ze Semil, ale blízkého okolí. Většinou se představí s kulturním pásmem písniček a her, kterými dokáží staroušky nesmírně potěšit.