Výsledky požadovaného měření škodlivých emisí, které by vznikly v průmyslové zóně na Vesecku, kam mají k současným výrobnám přibýt ještě provozovny výrobce pevnostních spojovacích materiálů Kamaxu, představil zastupitelům zástupce pražské firmy, autor měření, Vladimír Fabián.

Podle jeho hodnotící zprávy měření probíhalo ve dvou lokalitách (Nudvojovice a Vesecko) a výsledky údajně jen v některých dnech překročily stanovené limity. Avšak v průměru nepřekračují celoroční povolené mezní hranice. „Další škodlivé látky se však mohou vázat na prachové částice, které produkují lokální topeniště nebo vznikají otěrem pneumatik o vozovku při automobilové dopravě," konstatoval Fabián.

Podle něj jsou tak mnohem nebezpečnější lokální topeniště, kde se spaluje nekvalitní uhlí a zakázaná paliva, avšak jejich postihy zatím současná legislativa nedovoluje. Vystoupení Vladimír Fabián uzavřel s tím, že podle jeho měření by plánované provozy kalících linek na Vesecku neměly zhoršit současné prostředí.

Zastupitelku Martinu Pokornou (TK) však zajímalo, co se podle výsledků studie změní pro investory, když bylo měřeno jen současné „pozadí" lokality a nebyly připočteny zplodiny z budoucí produkce kalíren? „Výsledky naší studie ukázaly, že jsou zde ještě rezervy, a pokud bude nový provoz fungovat podle projektu, neměly by tu vzniknout problémy," konstatoval Fabián. Důvod, proč do tabulky naměřených hodnot současně nedosadil čísla z provozu budoucích kalících linek, přítomným ale nevysvětlil. „Víme přece, odkud fouká vítr a kam odnáší zplodiny, takže takové měřící místo kvůli zjištění podmínek z budoucího Kamaxu je úplně mimo," prohlásil rázně Zdeněk Romany (Top 09).

Nepotěšující výsledky

„Výsledky měření pro nás nebyly potěšující. Některé koncentrace škodlivých prvků byly překročeny až pětkrát a my jsme zjistili, že některé látky způsobují rakovinné bujení a jiné například ohrožení plodu," namítla Fabiánovi Pavla Slámová z Rohozeckého okrašlovacího spolku.

Navíc podle ní lidi nezajímá celoroční průměr, ale to, co dýchají právě v určitý den. Slámová rovněž tvrdila, že na kotelnu ze sousedního pivovaru si už zvykli, majitele pětiny lokálních topenišť je možné motivovat či omezit, ale co bude v průmyslové zóně s nárůstem dopravy?

Podle zjištění členů spolku je totiž Vesecko už teď devátým nejzatíženějším místem v celém Libereckém kraji a s instalací nových kalících linek i dalších provozů tu doprava ještě vzroste. Zatímco autor měření Fabián tvrdil, že občanovi je přece jedno, odkud škodlivé látky přicházejí, opoziční zastupitelé mu vytkli především to, že jen měřil současný stav a neprovedl celý výpočet i s očekávanými hodnotami budoucích provozů.

Jeho tvrzení, že to pražská firma nedělala, protože vypouštění exhalací z nových provozů je ošetřeno zákonem, uspokojilo jen málokoho z přítomných.

Otakar Grund