„Zateplení jsme provedli na základě energetického auditu. Zvolili jsme pouze taková opatření, která mají největší přínos z ekonomického hlediska a vynaložené náklady se nám časem vrátí formou úspory energií a také delší životností budov,“ uvedl Václav Řehoř, radní Královéhradeckého kraje odpovědný za investice a majetek.

Stavební práce trvaly od loňského srpna. Kromě nového opláštění druhého a třetího oddělení došlo ještě například k zateplení spojovacího krčku mezi oběma budovami a stropů pod půdním prostorem a vyměnily některé vnější výplně otvorů.

„Zateplení dvou pavilonů byl první krok, na který v horizontu dvou let naváže výstavba zcela nového objektu splňujícího veškeré současné nároky na komfort klientů i personálu,“ doplnil náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

V Domově důchodců Tmavý Důl žije v současnosti stovka seniorů.

Místo sutě a křivých chodníků má Domov sv. Josefa v Žirči nové náměstí.
Místo sutě a křivých chodníků má domov nové náměstí