Dotují platy učitelů, podílejí se i na provozu autobusové linky pro školáky. Pro Dubenec je základní škola jednou z priorit, obec však stojí výchova nejmladších občanů nemalé finanční prostředky. Nejenže se musí starat ve své škole o provoz, kvůli podlimitnímu naplnění ale musí v posledních letech doplácet také na učitelské platy.

Devítiletá škola, fungující v návaznosti na místní školu mateřskou i na spádové obce, má v Dubenci na Královédvorsku dlouholetou tradici. Patří k vizitkám, na nichž si místní zakládají. Finanční náklady jsou však na hranici únosnosti.

„Peníze pro školy přerozděluje kraj. Ta naše je bohužel podlimitní. A takovým musí zřizovatel, kterým je obec, ze zákona doplácet na učitelské platy," řekl starosta Dubence Jaroslav Huňat.

I proto společně s ředitelem ZŠ Dubenec Alešem Malým objíždí veřejná zasedání zastupitelstev okolních obcí. Společně objasňují nepříjemnou situaci a snaží se pro Dubenec najít východisko, které by znamenalo alespoň částečnou finanční úlevu.

Náklady stoupají, Dubenec proto řeší provoz školy

Podle ředitele ZŠ a MŠ Dubenec Aleše Malého odpovídá skutečnosti doplatek v měsíční výši zhruba 40 tisíc korun. Takový příspěvek také na jaře navrhl dubeneckému zastupitelstvu ke schválení. Pravidelná výše provozních prostředků se tak měsíčně zvýšila na více než 200 tisíc korun.

„Spočítali jsme si, kolik dětí k nám dojíždí z okolí a kolik dětí je ve škole z Dubence. Na zastupitelstvech se snažíme objasnit, v jaké situaci nyní Dubenec je. Žádáme obce, z nichž k nám žáci dojíždí, o finanční příspěvek na platy učitelů," objasnil starosta Jaroslav Huňat. „Je nám ale jasné, že jinde jsou na tom podobně. Třeba pro malé Hřibojedy je i dvacet tisíc korun podstatná částka z jejich drobného rozpočtu," doplnil.

Dubenec se zhruba osmimilionovým rozpočtem tedy vydává na provoz školy ročně zhruba 2,5 milionu korun. Z toho 420 tisíc stojí dorovnání platů učitelů. „A v ten okamžik musím škrtat další investice v obci, do nichž já nemohu jít z toho důvodu, že dělám službu státu," nelíbí se Jaroslavu Huňatovi. Tamní škola je přitom spádovou oblastí pro Doubravici, Lanžov, Velký Vřešťov nebo Libotov.

POCHOPENÍ NACHÁZÍ

U mnoha okolních starostů a zastupitelů však už také našel pochopení.

„U nás se chováme ke všem školám stejně. Nejvíc dětí od nás jezdí do Miletína, kam stále posíláme podíl na neinvestiční výdaje. Do Dubence od nás chodí také chodí jeden žák, takže mu také něco přispíváme," sdělil například starosta Bílých Poličan Petr Baudyš.

Podobně situaci vidí například také v Hřibojedech. „Má to dva úhly pohledu. Samozřejmě je úplně absurdní, aby obec přispívala na něco, co je úkolem státu. Druhý pohled je ale ten lidský. Mnoho členů zastupitelstva samo do Dubence do školy chodilo a proto chtějí tuhle základku podpořit. Je to navíc náš mikroregion, lidé si společně pomáhají tak, aby v našem okolí něco bylo," řekl před časem starosta obce Hřibojedy Miloš Dohnálek. Tamní zastupitelstvo v letošním roce přispěje na jednoho hřibojedského žáka v dubenecké škole částkou 1500 korun.

VLASTNÍ AUTOBUS?

I proto, že dubenecká škola patří k obecním chloubám, nechtějí zastupitelé její provoz omezovat. „Škola je pro nás vizitkou, rozhodně ji nechceme omezovat. Naopak. Hledáme cesty, jak její provoz financovat. Protože jakákoli změna ve výuce, nebo omezení školy na jeden stupeň, to by byl konec školy jako takové," říká Huňat. Obec podle jeho slov připomínkuje tvorbu nového zákona, je také aktivní u růstu místního akčního plánu vzdělávání. „Všechno je ale na dlouho. V zastupitelstvu jsem představil plán rozvoje obce a společně jsme se dohodli na tom, že nejjednodušší cestou bude nové rozvojové území a prodej pozemků na výstavbu domů mladým lidem. To všechno proto, aby vesnice a potažmo i škola začaly žít," říká.

Obec dokonce zvažuje možnosti, jak děti do Dubence přilákat. Podle starosty dokonce kalkuluje s možností, že pořídí vlastní mikrobus a bude si je přivážet. Obec navíc společně s ředitelem školy Alešem Malým připravují rozšíření kapacity mateřské školy. Chtějí přestavět jeden z bytů v budově základní školy na učebnu pro předškolní děti.

„Snažíme se dělat menší, méně nákladné projekty za své", protože podmínkou dotace na rozšíření kapacity školského zařízení je udržitelnost projektu po dobu pěti let. Myslím, že i laik při pohledu na populační křivku odolá pokušení brát si dotaci za těchto podmínek," říká starosta Dubence. Přiznal také, že rozšíření dubenecké školky může vést k uzavření jiné v okolí.

O zřizování školy v podlimitním stavu v Dubenci rozhodlo už předchozí zastupitelstvo obce. I to vypovídá o ceně, jakou základní škola pro obec se sedmi sty obyvateli má. „Situace v naší škole ale rozhodně není ojedinělá. Podobně jsou na tom také jiné školy v okolí Dvora Králové," dodává starosta Jaroslav Huňat.