Ten ještě před předáním daru seznámil žáky 4. ročníku oboru strojírenství – počítačová grafika, dále žáky 4. ročníku oboru slaboproudá elektrotechnika a žáky 2. ročníku oboru nástrojař s výrobním programem trutnovské pobočky firmy Continetal. Přiblížil také její rozvojové plány do budoucna a seznámil je s ukázkami produktů společnosti v Trutnově.

„Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. již od počátku svého působení v Trutnově úzce spolupracuje se školou.

Umožňuje studentům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, každoročně poskytuje finanční pomoc při obnově vybavení odborných učeben. Finanční prostředky, které nyní škola od společnosti dostala, budou použity na modernizaci vybavení odborných učeben pro výuku výše uvedených oborů," upozornil ředitel trutnovské průmyslovky Vladislav Sauer.

To, že firma pro školu hodně znamená, se ukázalo též 11. listopadu, kdy zmíněná společnost obdržela ve společenském centru Aldis v Hradci Králové na základě nominace trutnovské školy ocenění v projektu „Škola firmě, firma škole". Projekt vyhlašuje Královéhradecký kraj spolu s Krajskou hospodářskou komorou a ocenění je uděleno za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů.