Obyvatelé města Trutnova jsou s životem v něm spokojeni. Vyplývá to z průzkumu, který se uskutečnil na přelomu června a července. Zúčastnilo se ho 270 domácností.

Město bylo rozděleno na dotazovací okrsky, ve kterých tazatelé oslovili přesný počet lidí. Ti pak odpovídali na otázky týkající se 20 aspektů života ve městě, mimo jiné i sociálních služeb, bezpečnosti, dopravy, školství nebo volnočasových aktivit.

V souvislosti se sportovními, kulturními a volnočasovými aktivitami, které jsou hodnoceny nadprůměrně, lidé nejvíce vyzdvihují společenské centrum Uffo i výstavy v trutnovských galeriích, dostatek kulturních nebo kulturně-vzdělávacích akcí a koncertů. Co se týče sportování, lidé mezi pozitiva řadí například koupaliště, postupné budování cyklostezek i celkové sportovní zázemí pro širokou škálu sportů.

Dotazovaní měli spontánně uvádět tři věci, které se jim na životě v Trutnově líbí. Zmiňovali kulturní a volnočasové aktivity, vzhled a průběžné rekonstrukce města a životní prostředí. Dalším kreditem Trutnova je podle občanů jeho poloha v blízkosti hor a přírody. Naopak nejkritičtější spontánní výroky se týkaly nedostatku pracovních míst, dopravního zatížení, stavu a údržby komunikací a sociálně vyloučených obyvatel.

Z grafu, který pražská společnost na výzkumy předložila vyplývá, že s životem je spokojeno 96 procent obyvatelstva a 39 procent dokonce uvádí, že velice. Celkově nejvíce jsou spokojení obyvatelé Vnitřního města, Kryblice, Horního, Středního a Dolního Předměstí.