Na svém posledním jednání schválila rada místo konání i termín hlavní z akcí. Ponese název Den královny Žofie, stejně jako oslava před pěti lety. Akce nese název podle královny, která dostala jako první město věnem. Tentokrát se ale uskuteční na Hrubých lukách v termínu 18. září. Pozemek vedle psího útulku se ukázal pro podobné akce jako ideální již v loňském roce. Tehdy tu město uspořádalo Den spolků spojený s malým country festivalem.

Do přípravy programu se zapojí všechna kulturní zařízení města. Muzeum připravuje na podzim výstavu Zločin a trest ve Dvoře Králové, která připomene málo známou oblast historie. Přitom mnozí občané ještě pamatují věznici, dnes tu sídlí škola.

Do akcí se rovněž zapojí městská knihovna Slavoj, která má za úkol připravit fotografickou soutěž. Příprava akcí teprve začala, proto se občané přesné termíny i detaily dozví později. Oslavy využijí určitě i spolky a další zařízení, aby se do městského programu také zapojily.

Kdy město Dvůr Králové vzniklo, se přesně neví. Proto se slaví první písemná zmínka, která pochází z latinsky psaného listu z 27. července 1270, který pochází z Miletína a týká se sporu mezi faráři Hořic a Miletína o farní právo. Mezi svědky je zmiňován královédvorský plebán Gottfridus de Curia. Bohužel, dokument byl zničen během druhé světové války při bombardování Drážďan . Jiné písemné doklady neexistují.

Informace o akcích by se měly objevovat nejen v novinách městské radnice a na webových stránkách úřadu. Tam už byla vytvořena speciální záložka.