Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: rychlý zátop do tlaku páry 5 atmosfér, stříkání na terče, kdo nejdál, a plnění sudu v časovém limitu. Pochopitelně bohatý doprovodný program byl též o hasičských stříkačkách, převážně ručních. I pro ně a jejich obsluhu bylo přichystáno soutěžní zápolení ve shodných disciplínách. Velké snažení všech družstev bez rozdílu bylo vždy doprovázeno potleskem přítomných.

A jak vše dopadlo v hlavním soutěži parniček? Celkovým vítězem se stal a putovní pohár převzal sbor z Klatov, druhé místo si vybojoval SDH Opočno a třetí místo si odvezl náš semilský sbor a jejich 108 let mladá „babička".

Ovšem pro semilské hasiče to nebyl jen jeden závod této soboty. Naše tři mládežnická družstva se rozjela do Libuně u Jičína, kde se konal poslední závod letošního ročníku „O pohár dráčka Soptíka", který je pod patronací OSH Semily. Každé z přihlášených družstev mělo dva pokusy v požárním útoku.

V kategorii mladší se „A" družstvo umístilo na hezkém, byť čtvrtém místě a „B" družstvo obsadilo v celkovém hodnocení místo sedmé. Družstvu starších se tentokráte příliš nedařilo, a tak i přes všechnu snahu mu byla přisouzena devátá pozice.

Závěrem ještě jednou velká gratulace roztockým hasičkám a hasičům k jejich krásnému výročí 140 let od založení sboru. Vše nejlepší, sestry a bratři.

Ladislav Brückner