Například text v legendární kronice Simona Hüttla poukazuje na nejstarší záznam o existenci školství v Trutnově. „Léta Páně 1492, 30. dne prosince, se stal v Trutnově školmistrem pan Johannes Rubinus. Byl to dlouhán, narodil se v Parchwitz, dlouho studoval v Římě a uměl dobře vlašsky a řecky atd,“ píše se doslova v kronice.

Německy psaná kronika městské školy z 19. století připomíná návštěvu Františka Josefa I. v Trutnově v roce 1866. Císař viděl bojiště prusko-rakouské války, udělil záslužné kříže a válečné medaile. „Bylo to 2. listopadu. Císař se zapsal se do školní kroniky. Pero, kterým tak učinil, je v trutnovském muzeu,“ upřesnil ředitel archivu Roman Reil.

Dobové plány ukazují školy, včetně těch, které už neexistují. Například nejstarší výkresy z konce 18. století připomínají školu, která stála přímo u trutnovských hradeb, někde mezi kostelem a městským úřadem. Barevně zpracovaný půdorys z roku 1924 od rodáka Maxe Kühna ukazuje Obecnou a měšťanskou dívčí školu, dnes Základní školu kpt. Jaroše.

Dochovaly se i další zajímavosti. Například třídní výkaz o studiu Karla Čapka ve školním roce 1900/01 na měšťanské chlapecké škole v Úpici nebo duplikát vysvědčení jeho bratra Josefa z roku 1903 z vrchlabské tkalcovské školy.

Z dnešního pohledu nezvyklé jsou tzv. Knihy cti, do kterých školy zařazovaly nadané a výjimečné žáky. „Někdy se říkalo Zlaté kniha, kvůli zlaté ořízce, kterou měly,“ řekl Reil.

Na sedm desítek zajímavostí vystavili archiváři v rámci pondělního dne otevřených dveří. Ve Státním okresním archiv v Trutnově ho nazvali Ze školních lavic aneb 250 let od školských reforem Marie Terezie. „Chtěli jsme ukázat aspoň něco málo z toho velkého množství, co tu máme uloženo,“ dodal Roman Reil.

Kde jsou všechny archiválie uložené?

Fotogalerie: Prohlídka jindy nepřístupného zázemí trutnovského archivu

Součástí pondělního dne otevřených dveří byla tradiční prohlídka zázemí trutnovského archivu. Lidé se tak mohli podívat do jindy nepřístupných míst. Ředitel Roman Reil je provedl mezi nekonečnými regály, kde jsou kroniky, listiny a archiválie uložené, a kde se zpracovávají. Podívejte se do fotogalerie.

Mohlo by vás také zajímat: Referendum kvůli hospodě. Dohady o prodeji Bulánka rozdělily vesnici

Kvůli prodeji restaurace U Bulánka se konalo v Batňovicích místní referendum. Objekt chce odkoupit dlouholetý nájemce Petr Zach. | Video: Deník/Jan Braun