Pohřešovaná osoba u sebe neměla mobilní telefon a dceři se přes veškerou snahu maminku nedařilo nalézt. Na místo proto vyrazila policejní hlídka ze Dvora Králové nad Labem. Povoláni byli také policejní psovodi a strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř. Pohřešovanou houbařku se podařilo před 16. hodinou vypátrat nedaleko Jaroměře, u obce Starý Ples u Josefova, zhruba 15 kilometrů od místa, kde se ztratila. Žena byla v pořádku a bez zranění.

Podle policie se množí případy, kdy se někdo ztratí v lese či v neznámém terénu. Co radí dělat v případech, pokud zabloudíte?

Zachovejte chladnou hlavu, snažte se nezmatkovat. Zastavte se na místě a rozhlédněte se. Nikdy nepobíhejte sem a tam, nepanikařte, zkuste zhodnotit své možnosti a stanovte si další postup, kterého se budete držet.

Hledejte orientační body. Pokud je dobrá viditelnost a noc je ještě daleko, zkuste se vracet po svých stopách (odřezané houby, místa, která si pamatujete apod.) nebo podél potůčku či lesní cesty. Když to není možné, pokuste se najít a vylézt na vyvýšené místo a najít směr, kudy se vydat. Když ani to nelze, vraťte se na místo, které je vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat.

Snažte se udržet jeden směr trasy a nechodit „v kruhu“.

Hledejte úkryt. Pokud se blíží noc, mlha či začíná déšť, za těchto podmínek snáze ztratíte orientaci. Najděte přístřešek, posed, krmelec, padlý strom. Ideálně na něj zvenku nějak upozorněte (pověste košík, kapesník) pro vaše snadnější nalezení.

Použijte mobilní telefon. Kontaktujte osobu blízkou, která vás již možná hledá. V případě potřeby složky Integrovaného záchranného systému. Zejména Policii České republiky na lince 158, případně Zdravotnickou záchrannou službu na lince 155 (při použití aplikace Záchranka tím oznámíte i svou polohu) nebo jednotné evropské číslo tísňové volání 112 a postupujte v souladu s jejich instrukcemi.

Udržujte se co nejvíce v suchu a teple. Pokud čekáte na pomoc, vaším cílem je dočkat se záchrany v co nejlepším stavu. V případě spánku se položte na bok a pokud možno se odizolujte od země, například větvemi.

Z místa, které jste udali, už neodcházejte a vyčkejte na pomoc.

Pokud telefon nemáte a setrváváte na místě, můžete vydávat hluk, volat, pískat či na strom uvázat nějaký výrazný předmět.