Celkem šesti vycházek s ornitologem se zúčastnilo přes 220 návštěvníků. Skupinky rodičů s dětmi různého věku za doprovodu pracovníka Správy KRNAP Jiřího Flouska, prošly po předem vybraných trasách. Společně se zastavily na různých místech, aby se zaposlouchaly do hlasů ptáků, určily je a případně za pomoci dalekohledů i pozorovaly. Součástí trasy bylo i tradiční stanoviště, kde členové České společnosti ornitologické prováděli praktický odchyt a kroužkování ptáků. Kromě běžný druhů jako sýkory a pěnkavy viděli zájemci o ornitologie například pěvušku modrou.

"V průběhu vycházky se návštěvníci dozvěděli, jak se mají chovat k ptáčatům, která mohou v přírodě nalézt," upozornil mluvčí národního parku Radek Drahný. Připomněl časté případy z minulých let, kdy lidé na zemi našli ptačí mládě, a v domnění, že potřebuje pomoc, je odnesli do útulku. "Postarat se o takové ptáče bývá občas za hranicí lidských možností. Nejlepším řešením je pouze zvednout mládě ze země a posadit je na nejbližší větev stromu, aby bylo v bezpečí před toulavými kočkami. V blízkosti většiny takto nacházených ptáčat se totiž pohybují jejich rodiče s potravou a ti se o své potomky postarají zdaleka nejlépe," dodal Radek Drahný.