„Cestovní ruch je jednou z mých priorit a zároveň podmnožina regionálního rozvoje. Má obrovský potenciál k rozvoji hospodářsky znevýhodněných regionů, kde svými výraznými socio – ekonomické přínosy podporuje vytváření infrastruktury, tvorbu investic, podnikatelských příležitostí i zaměstnanost. Proto jeho rozmach a udržení musíme všemožně podporovat," řekla Karla Šlechtová.

Vzhledem k významu odvětví a jeho dopadům na region je klíčovým úkolem ministerstva vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj. Ve spolupráci s kraji proto ministerstvo chystá nový dotační titul.

Půjde o vytvoření nového systému organizace cestovního ruchu, který si klade za cíl přispět k větší provázanosti destinačních společností na region a jeho potřeby a zvyšování kvality i efektivity všech realizovaných aktivit.

„Bude čistě na dobrovolné bázi, dotace pokryje maximálně 50 procent uznatelných výdajů. Tedy pokud bude chtít podnikatel investovat do cestovního ruchu určitou částku, ministerstvo mu na jeho projekt doplatí druhou polovinu," podotkl Vilém Friček.

Půl na půl. Ministerstvo chce nově podpořit cestovní ruch