Jak se dívá dopravní inspektorát na zavedení úsekových radarů na Trutnovsku a Vrchlabsku?
Chápeme tuto snahu o využití efektivního nástroje pro vynucování zákonných pravidel jako reakci na stále vysoký podíl řidičů, kteří na řešených úsecích nerespektují maximální povolenou rychlost.

Jde podle vás o vhodná místa pro umístění radarů?
Protože jsme se na výběru spolupodíleli a v konečném důsledku tyto úseky odsouhlasili, je logické, že je považujeme za vhodné.

Jaké požadavky jste kvůli tomu na obce měli?
Náš požadavek byl zejména na zajištění měření v maximální možné délce zastavěného území, aby v konečném důsledku nedošlo ke zhoršení na okrajových místech a úsecích. Téměř na všech schválených úsecích bude měření probíhat v maximální možné délce zastavěného území dotčených obcí. Případně budou měřené úseky na sebe bezprostředně navazovat. Náš požadavek byl v tomto směru akceptován.

close Václav Javůrek, dopravní inženýr z trutnovského dopravního inspektorátu Policie ČR. info Zdroj: Deník/Jan Braun zoom_in Václav Javůrek, dopravní inženýr z trutnovského dopravního inspektorátu Policie ČR.

Jde o lokality se zvýšenou nehodovostí?
Nehodovost je jen jedním z několika faktorů, které při posuzování zohledňujeme. Stejnou měrou vnímáme i intenzitu provozu, specifický charakter provozu, skladbu vozidel, stavebně technické vybavení průjezdních úseků obcemi a tendenci řidičů k nedodržování maximální povolené rychlosti.

Trutnov má další kruhový objezd. Je otevření nové okružní křižovatky u hotelu Patria dobrým řešením?
Tento záměr je zejména logický, pokud se na situaci v daném místě podíváme z hlediska intenzity provozu a problematického vyjíždění z vedlejších komunikací, nebo odbočování. Zohledňuje také budoucí převádění dálniční dopravy při nedokončené dálnici D11. S ohledem na navazující silniční síť jsme rozhodně neočekávali, že by měla významnější dopady na tvorbu kolon v této lokalitě. Ty mají hlubší a rozsáhlejší příčiny a musí být řešeny komplexním souborem opatření.

KDE SE OBJEVÍ RADARY
Trutnov a okolí: Bernartice, Zlatá Olešnice, Libeč, Trutnov Polská ulice, Starý Rokytník, Mladé Buky - Hertvíkovice

Vrchlabsko: letos Dolní Branná, Lánov, Hořejší Vrchlabí Horská ulice, Rudník Javorník,
v dalších letech Hostinné papírna, Hostinné sever, Kunčice nad Labem, Černý Důl - Čistá, Rudník škola, Černý Důl - hotel Pošta, Hostinné západ, Rudník - Terezín

O Trutnovu se mluví jako o městě kruhových objezdů. Má jich už dvanáct. Jak to vnímáte?
Okružní křižovatky jsou efektivním prvkem pro zklidnění provozu na průtazích silnic obcemi. Jsou velmi bezpečným řešením a vykazují minimální počet závažných dopravních nehod, na rozdíl například od světelně řízených křižovatek. Jejich velikost sice přináší prodloužení tras zejména u příčných pěších vazeb, to je ale vykompenzováno větší bezpečností na přechodech, zejména pokud jsou vedeny přes přilehlé dělící a ochranné ostrůvky. Problematické je převádění cyklistické dopravy, pokud je nezbytné ji vést v hlavním dopravním prostoru.

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje projekt rekonstrukce autobusového nádraží, při kterém vznikne v ulici 17. listopadu křižovatka se semafory. Jakým způsobem se změní situace v tomto místě, co to bude znamenat pro řidiče?
Světelně řízená křižovatka s inteligentním řízením je velmi vhodná pro zřízení preference autobusové dopravy při jejím vyjíždění z autobusového terminálu, nebo odbočování na něj. Rovněž může usnadnit výjezd z vedlejších komunikací v době zvýšené intenzity dopravy. Signalizací řízené přechody pro chodce v rámci křižovatky budou bezpečnější a umožní převádění chodců po skupinách. V konečném důsledku tedy může dojít i k lepší plynulosti provozu vozidel.

Mohlo by vás také zajímat: Vrchlabí uzavře most a parkoviště u Kartonky, stavba bude stát přes 40 milionů

Od pondělí 24. června Vrchlabí uzavře most u Kartonky a silnici k bývalému kina kvůli rekonstrukci. | Video: Deník/Jan Braun