Mezi prvními obcemi, kde se řidiči musí připravit na pokutované úsekové měření rychlosti, bude Dolní Branná. „Jednoznačně radary vítáme. Byli jsme jedni z iniciátorů v rámci Svazku obcí Horní Labe, aby se do obcí na Vrchlabsku pořídily. Jde nám prioritně o zvýšení bezpečnosti v obci,“ řekl starosta Dolní Branné Josef Jiránek. Radary tam mají měřit rychlost po celé délce obce.

Jedním z míst, kde se radary objeví, bude Rudník - Javorník. Zatím tam sledují řidiče informativní měřiče rychlosti.
Novinka pro řidiče, na Vrchlabsku budou měřit rychlost radary. Kde se objeví?

Oprávněnost, proč je Dolní Branná prioritním místem pro nasazení radarů, potvrdilo měření intenzity dopravy a počtu překročení rychlosti v roce 2022, které probíhalo na dvou přechodech pro chodce. Během jednoho dubnového týdne projelo tímto úsekem 82 tisíc aut, z toho 35 tisíc překročilo povolenou rychlost. Nejmenší počet přestupků měla nákladní auta (563), nejvíce osobní (30 207). „Na přechodech pro chodce byly naměřeny i případy 120 km/h. Příjezd od Prahy na průjezdové silnici mezi Studencem a Vrchlabí je opravdu nebezpečný, lidé jezdí hodně rychle,“ konstatoval starosta Dolní Branné.

Na Vrchlabsku není úsekový radar žádný, v okolí Trutnova jediný v Mladých Bukách na silnici vedoucí na hory.

Proč se umístění radarů na Vrchlabsku nestihne v letošním roce, vysvětlil tajemník městského úřadu ve Vrchlabí Pavel Řehák. „K 1. lednu 2024 nebude měření spuštěno, protože do té doby dodavatele nejspíš nevysoutěžíme, zatím reálný odhad je od 1. březen 2024. Vše se stále připravuje, teprve v říjnu jsme měli od obcí, ve kterých budou radary umístěny, upřesněné informace ohledně možnosti umístění jednotlivých zařízení. Nyní připravujeme podklady pro oficiální projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Proto zatím závazně nelze říct, kde nakonec budou umístěny,“ sdělil Řehák.

Lánov velmi vítá, že se v obci objeví radary, i kvůli riskantnímu přecházení silnice školáky. Zatím tam jsou informativní měřiče rychlosti.
Podkrkonošské obce kvitují zavedení radarů. Situace v dopravě je neúnosná

V první etapě se podle něj předběžně počítá s úsekovým měřením v Dolní Branné po celé délce obce, ve Vrchlabí v ulici Horská poblíž odbočky na Strážné a ve dvou lokalitách v Hostinném (příjezd od Arnultovic a od Prosečného).

„Výběrové řízení na dodavatele radarů je také ve stádiu příprav, pro přesnou zadávací dokumentaci musíme mít právě oficiální stanovisko dopravního inspektorátu. Proto zatím ani nemůžeme vyčíslit náklady na provoz, což kromě vlastních radarů budou zejména náklady na provoz informačního systému, který bude přestupky zpracovávat, poštovné a personální náklady,“ uvedl tajemník městského úřadu ve Vrchlabí.

Radnice ve Vrchlabí přijme kvůli zpracování přestupkové agendy čtyři referenty. „Po konzultacích na jiných úřadech ale není jisté, jestli tento počet bude pro daný počet radarů dostačující, ale to ukáže až čas,“ dodal Pavel Řehák.

Ve Dvoře Králové nad Labem, kde městský úřad zpracovává přestupky z 12 úsekových radarů umístěných v sedmi lokalitách, se věnuje vyřizování této agendy sedm zaměstnanců, z toho tři na částečný úvazek. „Od ledna do října 2023 bylo zaznamenáno 18 810 přestupků, více něž polovina z toho v Choustníkově Hradišti na silnici I. třídy (celkem 9 527),“ sdělila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková. V roce 2022 musel městský úřad řešit 27 668 přestupků překročení rychlosti.

V Trutnově se měly v letošním roce objevit úsekové radary v Bernarticích, Zlaté Olešnici, Libči, Voletinách, Starém Rokytníku a Hertvíkovicích. „Připravujeme podklady pro vyhlášení soutěže na dodavatele radarů. Během listopadu bychom ji měli vyhlásit a v první polovině roku radary nainstalovat,“ uvedla mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. První tendr na dodavatele musel být kvůli námitkám potenciálního uchazeče zrušen, dochází proto k úpravě zadávací dokumentace. Zájem projevily dvě firmy.

Na úsekové měření rychlosti si budou muset zvyknout i řidiči ve Zlaté Olešnici.
Radary už nebudou jen v Mladých Bukách. Trutnov jich letos přidá dalších šest

„Zadávací dokumentace byla dokonce více rozepsaná, než když byl soutěžen radar v Mladých Bukách. Přesto přišly námitky od jednoho z potenciálních uchazečů. Byla to řada připomínek k naprostým detailům. Nakonec bylo rozhodnuto, že je jednodušší výběrové řízení zrušit, upravit dokumentaci a vypsat znovu,“ objasnila Michaela Dědková, co způsobilo prodlení.

Podle mluvčí trutnovské radnice jsou odhadované náklady na dodání radarů a jejich provoz na 5 let 10,6 milionu Kč. Město pořídilo nový software na automatické zpracování přestupků, oznámení a další agendu spojenou s provozem radarů. S ním se momentálně seznamuje nový zaměstnanec.

„Jsme šťastní, že radary ve Zlaté Olešnici budou. Očekáváme zklidnění dopravy a větší bezpečnost. Dlouhodobě se potýkáme s navýšením dopravy jak z polské, tak z české strany. Lidé přes nás například jezdí do Polska za levnými nákupy. Točí se tady hodně aut, narostla nákladní doprava,“ popsala situaci starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiećová.

Zlatá Olešnice zatím rozmístila v obci monitorovací radary, které statisticky zaznamenávají počet a rychlost vozidel. Potvrdily, že řidiči překračují rychlost často, nezřídka jezdí přes obec stokilometrovou rychlostí. Rekordmanem byl šofér, který prosvištěl kolem obecního úřadu rychlostí 132 kilometrů v hodině.

V Hertvíkovicích vzniká cyklostezka s chodníkem podél silnice I/14.
Lidé v Hertvíkovicích kvitují stavbu cyklostezky. Přinese zúžení silnice a radar

ÚSEKOVÉ RADARY NA TRUTNOVSKU

Mladé Buky (obousměrně)

Dvůr Králové nad Labem - ulice Vorlešská, Lipnice

Choustníkovo Hradiště (obousměrně)

Kocbeře (obousměrně)

Nemojov (obousměrně)

Vlčkovice v Podkrkonoší (obousměrně)

Zdobín (obousměrně)

KDE SE RADARY OBJEVÍ

Trutnov a okolí: Bernartice, Zlatá Olešnice, Libeč, Voletiny, Starý Rokytník, Hertvíkovice

Vrchlabsko: Hořejší Vrchlabí Horská ulice, Dolní Branná, Hostinné papírna, Hostinné sever, Rudník Javorník, Lánov, Kunčice nad Labem, Černý Důl - Čistá, Rudník škola, Černý Důl - hotel Pošta, Hostinné západ, Rudník - Terezín.