Ostatním (nezařazeným) spolkům bylo na návrh členů odboru školství rozděleno dalších 130 tisíc korun (loni 120 tisíc).

Na zasedání rady města byly také schváleny, na základě návrhů z kulturní komise a odboru školství, kultury a vnějších vztahů, příspěvky nestátním neziskovým organizacím ve výši do 50 tisíc korun. Jedná se o příspěvky z Grantového programu města Semily, které jsou určeny na podporu projektů zaměřených na mládež, tělovýchovu a sport, sociální služby, podporu rodin, požární ochranu, kulturu, vzdělávání a vědu, zdravotnictví, protidrogové aktivity, prevenci kriminality, na ochranu životního prostředí, na podporu projektů směřujících k rozvoji území a zkvalitnění života obyvatel města a na podporu práce s dětským kolektivem v oblasti sportovní, tvůrčí a výchovné aktivity.

„Podpořena byla například Galerie XY, Junák, Klub přátel divadla, Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem, místní odbor Českého rybářské svazu, Podkrkonošský symfonický orchestr a mnohé další organizace,“ připomněla Kateřina Šromová ze semilského městského úřadu.

O podpoře oddílů a organizací ze sportovní a sociální oblasti budou členové rady jednat na dalším zasedání, 18. dubna.

„Spolky ve své činnosti dokáží s minimální podporou vytvářet pro město obrovské hodnoty. Za jejich práci jim patří dík. Proto se také snažíme každoročně o něco příspěvky navýšit abychom jim pomohli od části starostí a mohli se více věnovat činnostem, pro které vznikly,“ dodává starosta města Jan Farský.