V regionu Libereckého kraje nese svou politickou odpovědnost radní Jaroslav Podzimek, který je člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí. Dobrou zprávou pro zemědělce jistě je, že radní Jaroslav Podzimek má v oboru zemědělství vystudovanou vysokou školu a od dokončení studia v této oblasti pracuje.

Jak vnímáte vývoj oboru zemědělství v Libereckém kraji?
Bohužel musím konstatovat, že oblast zemědělství je popravdě na pokraji zájmu. Liberecký kraj se snaží zemědělcům pomoct prosazovat jejich zájmy, ale obávám se, že Liberecký kraj nemá prakticky moc prostoru, co by mohl dělat.

Takže kraj nemá žádnou ucelenou koncepci, která by vedla k posílení prostoru na trhu pro zemědělce z kraje?
Liberecký kraj se spíš zaměřuje na spolupráci v oblasti propagace. Společně s Českou agrární komorou spolupracujeme na projektech jako je výrobek roku, různé zemědělské prezentace, snažíme se výrobky našich zemědělců v mezích možností propagovat. Snažil jsem se i v Bruselu zjišťovat, jak můžeme pomoci, ale musím říct, že těch možností skutečně moc není.

Bezesporu je podpora propagace výrobků z Libereckého kraje velmi důležitá. Předpokládám, že Liberecký kraj má dnes již hotovou minimálně pracovní verzi rozpočtu na příští rok. Podařilo se pro oblast zemědělství zajistit nějaký větší objem peněz, aby alespoň formou propagace mohl kraj pomoci?
Bohužel, jak jsem již řekl, zemědělství je v kraji spíše okrajovou oblastí zájmu. Tato skutečnost se odráží i v množství finančních prostředků, které na podporu zemědělství mohu získat. V rozpočtu příštího roku se navíc negativně podepíše také letošní ekonomická krize. Tím, že zemědělství je mou profesí, tak se skutečně snažím dělat vše, co je dosažitelné. S agrární komorou intenzivně hledáme formy, jak posílit pozici domácích producentů, aby nebyly diskriminováni na trhu, ale předně je to na samotných zemědělcích a pevně věřím že se podaří najít cestu k tomu, aby čeští zemědělci nebyli na českém trhu finančně diskriminováni nepoměrem dotací oproti stejné profesi v evropské unii.

Jan Široký