Obávají se, že nový obchodní dům bude příliš blízko jejich domů a bude jim stínit, protože bude půdorysně asi 10 procent větší a má stát o 50 metrů severněji. Rovněž kritizují plánované kácení stromů v okolí, bojí se úbytku parkovacích míst (zaniknout by podle návrhu měla odstavná plocha za Kauflandem) a nelíbí se jim ani záměr zpoplatněného parkoviště se závorou.

Na kritiku a zároveň přání občanů o změnu zareagovala trutnovská radnice. Ve středu chce jednat s vedením Kauflandu a jeho manažery přimět k besedě s občany a případně i ke změnám v návrhu nového obchodního centra. 

Lidé mohou podat námitky a připomínky k záměru do pátku na odboru výstavby.