„Tak vysoký počet je rozhodně nestandardní,“ poznamenal tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou Michal Berger. Výrazně k tomu přispěla i jedenadvacetičlenná skupina studentů a zaměstnanců Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je v Peci pod Sněžkou od středy na rétorickém kursu.

„Učíme se prezentační dovednosti a modulaci a práci s hlasem. Na závěr programu jsme se rozhodli jít společně volit,“ vysvětlil jeden ze studentů Jan Pačes. „Byla jistá rétorická cvičení po večerech, která se týkala voleb,“ doplnil. Jejich početná skupina zcela zaplnila volební prostory Městského úřadu v Peci pod Sněžkou. „Lidé, kteří se chtějí zdokonalovat v rétorických dovednostech, bývají většinou zodpovědní, a to platí i pro občanské povinnosti,“ vyjádřil se k hojnému počtu dovezených voličských průkazů univerzitní skupiny Jan Pačes.

Počet voličů z jiných míst převyšuje v Peci domovské voliče, jichž z třístovky oprávněných dosud dorazilo do radniční budovy pětadevadesát. V Malé Úpě přišlo volit z 92 místních občanů 38.