V pěti z nich ke změně nedojde, noví lidé nastoupí na posty ředitelů v Muzeu a Pojizerské galerii a v Technických službách. První kola se konala už v květnu a svá místa obhájili Lubomír Bartoš v Kulturním centru Golf, Miroslava Vrbenská v Městské knihovně, Vladimír Kužel ve Sportovním centru, Ivana Pavlatová v Dětském centru a Stanislav Klápště v Městské bytové správě.

Svůj post neobhájil ředitel Technických služeb Lubomír Jelínek. Jako nový ředitel od 1. srpna nastupuje Luboš Mládek. Podle vyjádření starosty Semil Jana Farského kandidát uspěl díky svému zápalu a energii. K dispozici totiž zatím nebyla čísla hospodaření technických služeb, která nejsou lichotivá kvůli menšímu počtu zakázek i nakoupeným strojům, které nemají využití.

V muzeu se konalo druhé kolo výběrového řízení, které proběhlo 11. července. Z osmi zájemců rada vybrala novou ředitelku – 29letou Janu Hájkovou z Roprachtic, která od 1. srpna nahrazuje dosavadní ředitelku Ivetu Mečířovou. Výběrová řízení se nekonala v nemocnici s poliklinikou, kde nastoupil od května 2011 Jiří Samek a v Sociálních službách Semily, kde je od října 2010 Zdeněk Šimon.

„Výběrová řízení se budou podle usnesení rady města ze 14. března 2011 konat každé čtyři roky. Dva ředitelé, kterých se letošní řízení netýkala budou proto obhajovat své posty podle termínů nástupu o něco dříve,“ vysvětlila místostarostka Semil Marcela Volšičková.

Shodou okolností proběhlo také konkurzní řízení na obsazení pozice ředitelky Mateřské školy Pod Vartou. Komise doporučila radě města Petru Eisenbergerovou. Ta byla 18. července schválena a od 1. srpna jmenována do funkce. Nahradila tak stávající ředitelku Věru Prokůpkovou, která po dlouhých letech v roli ředitelky odchází do důchodu.

Petr Ježek