„Od půl jedenácté do tři čtvrtě na dvanáct nám ve čtvrtek systém vůbec nefungoval. Takže tvrzení, že v celé republice šlo vše bez problémů, nebylo pravdivé," uvedla Ilona Cihlářová z evidence vozidel.

S nekonečnou frontou se v Trutnově naštěstí nepotýkají. Pracovníci žádosti od lidí shromažďují, data následně zpracují a lidé se pro ně dostaví až později, aby nemuseli čekat. „Čekatelé jsou v Trutnově jsou opravdu pohodoví. Nemáme s nimi žádné problémy. Chápou nás," sdělila Ilona Cihlářová.

Spíše než na problémy s výpadky, si na místním registru stěžují na chybná data. „Není ani jedno auto, jehož údaje by člověk nemusel opravovat. Všechna vozidla mají špatná data. Nejprve tedy musíme vše opravit a teprve poté je možné provést aktuální změnu. To nás velice zdržuje. Pořád také trvá ten problém, že systém není propojen s evidencí obyvatel," dodala Ilona Cihlářová s tím, že čekací doby na vyřízení žádostí se pohybují okolo 30 až 40 minut.